Сторінки: 1 2 3 4 5

Класифікація алкоголізму і питання діагностики

Існуючі в даний час класифікації алкоголізму не задовольняють більшість дослідників. Слід сказати, що у світі досі не склалося загальновизнаного систематичного підходу до проблеми алкоголізму. І таке положення явно гальмує розвиток будь-яких досліджень, пов'язаних з цією проблемою. Чому ж проблема створення нової патогенетичної класифікації алкоголізму стоїть сьогодні так гостро?
По-перше, справа в тому, що класифікаційні схеми поки ще не вловлюють реального різноманіття захворювання. На практиці це призводить до того, що постановка діагнозу не стає поворотним пунктом контакту лікаря з хворим. Раз діагноз не враховує конкретного клінічного варіанта захворювання, значить, він не зумовлює диференціації протиалкогольної терапії, не сприяє індивідуальному підходу до хворого.
По-друге, існуючі діагностичні схеми малоінформативні в прогностическом відношенні, не передбачають достовірно найбільш ймовірну динаміку захворювання у конкретного хворого, не орієнтують лікаря на пошук і попередження переважаючих ускладнень захворювання, наслідків вживання алкоголю.
По-третє, існуючі класифікаційні схеми стримують проведення чіткого вивчення біологічних основ алкоголізму, поглиблення уявлень про патогенез захворювання. Різноманітність клінічних варіантів виражається в розкид величин різних біохімічних і фармакологічних показників, а усереднені показники знову-таки можуть не спрацювати в кожному конкретному випадку. Тому зрозумілі зусилля, спрямовані на створення сучасної, заснованої на узагальненні накопиченого величезного клінічного та експериментального матеріалу класифікації алкоголізму, що відповідає нинішньому рівню знань і уявлень про патогенезі алкоголізму.
Які ж основні існуючі нині класифікаційні схеми алкоголізму?
Одна група класифікацій бере за основу факти соціальних змін, що відбуваються з хворими алкоголізмом, описує зміни їх поведінки. Вона дає як би поперечний зріз захворювання, частіше з бихевиористских позицій. У цій групі класифікацій найбільшого поширення отримала класифікація Джеллінека (Jellinek, 1972). Хоча ця класифікація враховує основну симптоматику захворювання, домінуючі в ньому критерії відображають провідні причини і культуральні та психологічні фактори, що зумовлюють вживання алкоголю. Описуються поведінка хворих та їх харчування. Велику увагу приділено і типологізації шкоди внаслідок систематичного вживання алкоголю. Єлінек виділяє п'ять головних форм алкоголізму.
При альфа-алкоголізм спиртне вживається для зняття негативних емоцій і переживань, а також дискомфортних соматичних відчуттів. У цьому випадку толерантність до алкоголю підвищена, зміни в психологічному статусі та поведінці хворого невеликі, хоча можливий збиток і хворому і його оточенню. Вживання спиртного виглядає як «недисципліновану поведінку», а тяжкість патологічного процесу наростає повільно.
Соціально-культурні фактори є провідними і при бета-алкоголізмі. Пияцтво диктується традиціями і звичаями мікросоціального оточення. По ходу течії захворювання можуть з'являтися ті чи інші соматичні наслідки зловживання алкоголю, окремі соціальні наслідки (арешти, асоціальні вчинки і т. д.).
Гамма-алкоголізм - це вже більш важка форма хвороби. Хворий спочатку психологічно, а потім і фізично (по термінології Джеллінека) стає залежним від алкоголю, причому хвороба прогресує істотними темпами. Найважливішою ознакою гамма-алкоголізму є втрата контролю за кількістю споживаного алкоголю, станом вираженого сп'яніння. Багатоденні важкі алкогольні ексцеси чергуються з проміжками. Представлений весь спектр негативних наслідків вживання алкоголю. Цей тип поширений в північних країнах, де перевага віддається споживання міцних спиртних напоїв.
При дельта-алкоголізмі переважає постійна форма споживання алкоголю. Визначальною виявляється нездатність утриматися від прийому алкоголю. При цьому втрата контролю за кількістю споживаного алкоголю виражена незначно. Прогресування процесу і наростання тяжкості наслідку вживання алкоголю повільніше, ніж при гамма-алкоголізмі. Поширений в південних країнах, де традиційно перевага надається вживання вина.