Поняття про будову і функції клітини

Сторінки: 1 2

В будові тіла людини найважливішу роль гра» ють клітини, тому, приступаючи до вивчення анатомий і фізіології, потрібно насамперед познайомитися про їх будовою та функціями.
Поняття про клітинах виникло в XVII ст., коли вперше почали застосовувати з метою наукових спостережень оптичні скла (лінзи). Голландець А. Левенгук, який займався шліфуванням скла, з любові до цього тонкому мистецтву вперше почав розглядати найдрібніші живі істоти у краплі води. Він створив перший мікроскоп і поклав основу наукової мікроскопії. До нової області захоплюючих досліджень звернулися численні науковці. В результаті їх робіт до 30-м рокам XIX століття накопичився великий матеріал по вивченню мікроскопічного будови живої природи, на основі якого були зроблені надзвичайно важливі висновки. Встановлено було, з одного боку, що існують найпростіші організми, що представлені лише однією клітиною, з іншого боку, з'ясувалося, що рослини і тварини, що мають складну будову тіла, що складаються з величезної кількості клітин. При цьому виявилося, що всі клітини будь-якого організму вони не належали, мають однакові закони будови. Звідси був зроблений найважливіший висновок, що всі живі істоти нашої планети - і рослини, і тварини мають спільне походження, спільні джерела розвитку в процесі еволюції.

будова клітини
Рис. 1.
а - тваринна клітина; б - рослинна клітина. 1 - оболонка; 2 - протоплазма; 3 - ядро.

Будова клітини можна схематично представити наступним чином (рис. 1). Її основні частини становлять протоплазма, ядро і оболонка. Головною частиною клітини є протоплазма. За зовнішнім виглядом вона являє в'язку, безбарвну прозору рідину. Хімічний склад її дуже складний: сюди входять органічні речовини - білки, жири, вуглеводи, вітаміни - і неорганічні речовини - вода, мінеральні солі. За обсягом вода становить 95-98% (!) всієї маси клітини; вода з розчиненими в ній солями становить середовище, у якій відбуваються всі процеси життєдіяльності клітини. З органічних речовин найважливішу роль відіграють білки. Саме білкові молекули забезпечують в силу особливості своєї будови і хімічних властивостей основний життєвий процес - обмін речовин. Жири і вуглеводи служать головним чином енергетичним матеріалом: за рахунок їх окислення (згоряння») утворюється енергія, необхідна для життя. Структура протоплазми дуже складна. Розглядаючи клітину під мікроскопом, можна виявити, що в протоплазмі є деякі освіти, так звані всіх органел (рис. 2), які подібно органам складного організму регулюють життєві процеси.

схема будови клітини за даними електронної мікроскопії
Рис. 2. Схема будови клітини за даними електронної мікроскопії.
1 - околоядерное простір; 2 - ядро; 3 - ядерце; 4 - ендоплазматична сітка; 5-апарат Гольджи; 6 - цистерни; 7 - рибосоми; 8 - мітохондрії.

Найважливішим регулюючим апаратом клітини є її ядро, без якого вона не може повноцінно функціонувати: втрачає здатність до зростання і розмноження. Особливе значення мають знаходяться в ядрі спеціальні утворення - хромосоми. Вчені давно вже пов'язували з ними найважливішу здатність живих організмів передавати у спадок нащадкам свої основні властивості. Проте тільки в останні роки вдалося з'ясувати їх хімічну структуру та принциповий механізм спадковості. В результаті досліджень біохіміків і генетиків (вчених, що займаються наукою про спадковість) доведено, що хромосоми складаються з частинок, які називаються генами *. Кожен ген являє собою як би шифр певних властивостей організму.

* Слово ген походить від грецького - «генос» - народження, рід.