Клінічна і біологічна смерть

При вивченні проблеми пожвавлення організму було вироблено поняття клінічної смерті. Вчені встановили, що після припинення серцевої діяльності і дихання тканини і органи людського тіла вмирають не відразу. Відомо, що серце може багато годин не отримувати кров і потім бути оживлене. Ми знаємо також, що у трупа можуть рости волосся, нігті. Але є тканини дуже ранимі, які гинуть через 5-7 хвилин після припинення серцевої діяльності. До них відноситься перш за все кора головного мозку. А це означає, що витривалість різних тканин організму при припиненні кровообігу неоднакова. Між тим, коли ми говоримо про пожвавлення організму, то ми маємо на увазі відновлення функцій всього організму, тобто всіх його тканин, у тому числі й самої вразливої - кори головного мозку.
В даний час твердо встановлено, що в звичайних температурних умовах кора мозку не переносить зупинки кровообігу понад 5-6 хвилин. Можна оживити організм людини і через більш тривалий час, ніж 5-6 хвилин, але такий організм залишиться неповноцінним, бо він перш за все буде позбавлений здатності до мислення.
Яка ж фізіологія вмирання? У перші хвилини після припинення серцевої діяльності і дихання відзначається різке пригнічення всіх обмінних процесів в організмі: припиняються дихання і кровообіг, відсутня регулюючий вплив центральної нервової системи. Нема вже життя в звичайному сенсі слова. Але якась ізольована, своєрідна життя клітин тканин і органів ще триває, хоча організм як ціле вже практично не функціонує. Природно, що зареєструвати ці ослаблені процеси можна тільки за допомогою спеціальних методів дослідження.
Клінічна, або оборотна, смерть, наступна за агонією, - це період після припинення серцевої діяльності і дихання, коли ще жива кора головного мозку, іншими словами, коли ще можна досягти повного і стійкого відновлення всього організму.
Наші уявлення про клінічної смерті були б недостатньо повними, якщо б ми обмежилися тільки сказаним вище. Не можна говорити про клінічної смерті, не враховуючи попереднього періоду вмирання. Часто цей період може бути настільки тривалим та виснажуючим, що оживити організм буває неможливо навіть через кілька секунд після настання клінічної смерті. Якщо ж в процесі вмирання організму не сталося функціонального виснаження найбільш важливих органів і не настав незворотних змін у тканинах, пожвавлення може бути успішним навіть через 7-8 хвилин після клінічної смерті. У дослідах на тваринах було показано, що якщо вмирання від крововтрати тривало всього лише 10-12 хвилин, то оживити організм досить легко через 5-6 хвилин клінічної смерті. Якщо ж кровопускання затягується на 30-40 хвилин, то повернути організму життєздатність, як правило, не можна навіть через більш короткі строки, наприклад, через 3-4 хвилини.

В звичайних температурних умовах кора головного мозку гине через 5-6 хвилин після припинення припливу крові. Нормальні нервові клітини (А) починають руйнуватися (Б).

На тривалість клінічної смерті може впливати і ряд інших факторів, таких, як загальний стан організму, температура навколишнього середовища і т. д.
Клінічна смерть неминуче переходить у біологічну смерть або дійсну, коли пожвавлення організму як цілого стає вже неможливим.
Біологічна смерть в різних тканин і органів також настає в різний час. Але коли ми говоримо про можливості пожвавлення організму як цілого, то маємо на увазі насамперед відновлення функцій кори мозку як самого уразливого освіти, без якого повноцінна життя організму неможливе.
Разом з тим виникає необхідність вишукування шляхів, що подовжують клінічну смерть. А це дасть можливість виробляти пожвавлення не через 5-6 хвилин, а, скажімо, через півгодини після припинення роботи серця. Шлях до вирішення цієї задачі полягає у пошуках засобів і способів, що затримують швидку загибель нервових клітин кори мозку.
У ряді лабораторій вже проводяться дослідження в цьому напрямку. Треба думати, що через деякий час питання продовження терміну клінічної смерті буде в значній мірі вирішена не тільки в експерименті, а й у клініці.

  • Комплексна методика відновлення життєвих функцій організму