Основна література

Сторінки: 1 2 3 4 5 6

Александрова Н. В., Орлова Н. Ст. Деякі питання проблеми ревматизму у дитячому, підлітковому та юнацькому віці. - У кн.: Актуальні проблеми профілактичної та клінічної медицини. Л., 1975, с. 79-86.
Александрова Н. В., Гришина Ст. А. Про ранньої діагностики поєднаних мітральних вад серця при ревматизмі. - Педіатрія, 1978, № 2, с. 50-54.
Ажеганова Р. С., Громова Р. В., Григорян Е. А. Рентгенологічні особливості при мітральних вадах серця у дітей.- Питан. охр. мат. і дет., 1973, № ц, с. 31-36.
Аниканов Л. М. Динаміка фаз систоли при первинному ревмокардиті у дітей. - Педіатрія, 1970, № 8, с. 25-29.
Багірова Р. Д. До питання діагностики поєднаних ревматичних пороків серця простими методами. - Клин, мед., 1975, № 8, с. 144-147.
Бакулев А. Н. Хірургічне лікування мітральних стенозів. М„ 1958.
Барська Л. А., ГЦерба Ц. Р. Зміни ЕКГ при трикуспідального стенозі. - Кардіологія, 1965, № 2, с. 31-34.
Беневоленская Л. В. Клініко-епідеміологічні основи біциліно-аспірінової профілактики рецидивів ревматизму у дітей. Автореф. дисс. докт. М., 1971.
Бібікова Т. В., Сигидин Я. А. Лікування ревматизму хинолиновыми препаратами. М., 1974.
Бисярина В. П., Мальцев П. В. Клініко-епідеміологічні аспекти еволюції серцево-судинної патології у дітей. - Педіатрія, 1977, № 4, с. 7-10.
Бураковський в. І., Голіков Р. Р. Вади аортального клапана. М., 1972.
Буяновська Р. С. Санаторно-курортне лікування дітей. М., 1966.
Василенко Ст. X. Набуті вади серця. Київ, 1972.
Ведрашко В. Ф. Харчування здорової та хворої дитини. М., 1965.
Виноградов А. В., Сичова В. М., Журавльова І. А. Перерозподіл рідини між позаклітинної середовищем і клітинами при диуретической терапії серцевої недостатності,- Кардіологія, 1975, № 10, с. 46-52.
Виноградов А. В., Сичова В. М., Харлап Р. В. Дигіталіс в лікуванні серцевої недостатності. - Кардіологія, 1977, № 9 с. 8-13.
Виноградова Т. А. Використання ехокардіографії в діагностиці мітральних вад (огляд). - Питання ревмаг., 1977, № 1, с. 55-62.
Воловик А. Б. Про особливості ураження серця при ревматизмі у дітей. - У кн.: Сучасні проблеми ревматології. М„ 1965, с. 87-91.
Воловик А. Б. Ревматизм в дитячому віці. М., 1955.
Воловик А. Б. Хвороби серця у дітей. М., 1952.
Виноградов А. В. Сечогінні засоби в клініці внутрішніх хвороб. М., 1969.
Вотчал Б. Е., Слуцький М. Е. Серцеві глікозиди. М., 1973.
Вульфсон І. Н., Мамедова Л. Р. Деякі особливості гемодинаміки при недостатності кровообігу різної етіології за даними тахоосциллографии. - Педіатрія, 1968, №11, с. 74-75.
Галстян А. А. Аналіз діяльності фаз серцевої систоли в активній фазі ревматизму у дітей з вадами серця. - Педіатрія, 1963, № 12, с. 65-67.
Галстян А. А., Казарян Ф. Р. До вивчення динаміки скорочень лівого і правого шлуночків серця у дітей з недостатністю мітрального і аортального клапанів. - Кровообіг, 1977, № 5, з, 57-59.
Гиляревский С. А. Ендокардити. М„ 1951.
Голіков Р. Т. Хірургічне лікування аортальної недостатності. Автореф. дисс. докт. М., 1968.
Горбаченко А. А., Воробйов Т. В., Соловйов В. о. Оцінка гемодинаміки у хворих мітральним пороком за допомогою методу розведення' барвника при зондуванні правих відділів серця. - Клин, мед., 1966, № 5, с. 115-120.
Горницкая Е. А. Основи вчення про ревматизмі в дитячому віці. М„ 1964.
Давидовський В. В. Патологічна анатомія і патогенез хвороб людини. М„ 1956.
Дехтяр Р. Я. Електрокардіографічна діагностика. М., 1966.