Основна література

Сторінки: 1 2 3 4 5 6

Децик Ю. І. Нейрогормональні процеси при хронічній недостатності кровообігу. Автореф. дисс. канд. Львів, 1967.
Довгялло О. Р. Патогенез, клініка та лікування хронічної недостатності кровообігу, Мінськ, 1974.
Долгополова А. У Ревматизм у дітей. Л., 1977.
Жадовская В. М., Нікітіна Т. Р. Оцінка скоротливої функції правого шлуночка у хворих на мітральному-трикуспідального пороком серця. - Кардіологія, 1976, № 5, с. 106.
Іваницька М. А. Рентгенодіагностика мітрального пороку серця, М„ 1963.
Іваницька М. А., Пашиков А. П., Евжанов А. Е. Звапніння клапанів у дітей та підлітків з набутими вадами серця. - Кардіологія, 1975, № 12, с. 118 - 121.
Вивчення функціонального стану міокарда при мітральному стенозі /Авт. Н. А. Гватуа, П. Ф. Демидов, О. В. Льошенко, А. А. Мойбенко, В. Д. Танасієнко. - У кн.: Недостатність серця і аритмії. Під ред. 3. М. Волинського. Л., 1966, с. 137-142.
Іванов С. с., Ковальова А. Р., Лисицька М. Р. Про результати мітральної комиссуротомии. - Сов, мед., 1977, № 3, с. 141.
Ісаков В. І., Кушаковский М. С. Вибрані питання клінічної електрокардіографії. Л., 1972.
Калюжна Р. А. Фізіологія і патологія серцево-судинної системи у дітей та підлітків. М., 1973.
Калюжна Р. А. Шкільна медицина. М., 1975.
Каперко Ф. Ф. Визначення серцевого об'єму та інших показників серцевої гемодинаміки за допомогою радиоизотонного криптону (85). - Мед. радіол., 1964, № 4, с. 7-17.
Карпиловский Л. Д. Про диференціальній діагностиці систолічних шумів. - Клин, мед., 1964, № 10, с. 101-105.
Карпман Ст. Л. Фазовий аналіз серцевого діяльності. М., 1965.
Кассирский І. А., Кассирский Р. В. Звукова симптоматика набутих вад серця. М., 1964.
Кассирский Р. В. Фонокардіографія при вроджених і набутих вадах серця. Ташкент, М., 1972.
Клайшевич Р. В. Патогенетичні основи лікування серцевими глікозидами дітей, хворих на ревматизм з недостатністю кровообігу. М., 1973.
Козлов Ст. А., Носов Р. С. Хірургічне лікування мітрального стенозу в умовах штучного кровообігу. - Кардіологія, 1977, № 1, с. 33-39.
Константинов Б. А., Прелатів Ст. А., Козлов Ст. А. Хірургічне лікування недостатності мітрального клапана на відкритому серці у хворих дитячого і юнацького віку. - Грудн. хір., 1976, № 5, с. 7-14.
Кузнєцов А. В. Фонокардіографія у дітей здорових та хворих на ревматизм. - Педіатрія, 1969, № 7, с. 35-38.
Кузнєцов Р. П. Діагностичне значення показників інструментальних методів дослідження при мітральних і аортальних вадах. Автореф. дисс. докт. Куйбишева, 1974.
Кузьміна І. Н. Лікування ревматизму у дітей. - У кн.: Ревматизм у дітей. Під ред. А. В. Долгополової. М., 1976, с. 113 - 135.
Куренская Н. М. Ревматичний ендокардит у дітей клініко-фонокардиографическом освітленні. Автореф. дисс. докт. Л., 1972.
Ланг Р. Ф. Хвороби системи кровообігу. М., 1958.
Лебедєв Д. Д. Санаторно-курортне лікування дітей. М., 1966.
Левант А. Д. Клініка, діагностика, хірургічне лікування трикуспідального стенозу. М., 1964.