Література

Про заходи щодо подолання пияцтва і алкоголізму: Постанова ЦК КПРС// Правда. 1985. 17 травня. Про хід виконання постанови ЦК КПРС «ПРО заходи з подолання пияцтва і алкоголізму: Постанова ЦК КПРС // Там же. 19 вер.
Про хід виконання постанов ЦК КПРС з подолання пияцтва й алкоголізму та активізації цієї роботи: Постанова ЦК КПРС//Там же. 1987. 2 червня.
Анохіна В. П. Порушення функції дофамінової системи при алкоголізмі // Біологічні основи алкоголізму. М., 1984. С. 25-31.
Анохіна В. П., Коган Б. М. Роль порушень функцій катехоламінової системи мозку в патогенезі хронічного алкоголізму // Журн. невропатології і психіатрії. 1975. Т. 75. С. 1874-1883.
Анохіна В. П., Коган В. М., Христолюбова Н. А. Нейрохімічні основи патогенезу різних типів наркоманій // Там же. 1979. Т. 79, № 6. С. 751-758.
Пехтель Е. Е. Донозологічні форми зловживання алкоголем. М.: Медицина, 1986. 272 с.
Балякин Ст. А. Токсикологія та експертиза алкогольного сп'яніння. М.: Медицина, 1962. 195 с.
Бехтерев В. М. Алкоголізм і боротьба з ним. Л., 1927. 65 с.
Бехтерева Н. П. Нейрофізіологічні аспекти психічної діяльності. Л.: Медицина, 1974. 124 с.
Бехтель Е. Е. Донозологічні форми зловживання алкоголем. М.: Медицина, 1986. 272 с.
Бородін Д. II. Шинок і його минуле. СПб., 1910.
Братусь Б. С. Моральне свідомість особистості: (Психологічне дослідження). М.: Знання. 1985.
Бурхливо М. Е. Про «простодушном» варіанті особистості хворих на алкоголізм // Журн. невропатології і психіатрії. 1983. Т. 83, № 2. С. 233-237.
Буров Ю. В., Ведерникова Н. П. Нейрохимия і фармакологія алкоголізму. М.: Медицина, 1985. 240 с.
Валентин Ю. В. Клінічні варіанти актуалізації патологічного потягу до алкоголю у хворих на алкоголізм // VII з'їзд невропатологів і психіатрів УРСР: Тез. докл. Вінниця, 1984а. С. 117-118.
Валентин Ю. В. Про деяких можливостях диференціації протирецидивної терапії при алкоголізмі // Сучасні проблеми нейропсихофармакологии: Принципи патогенетичного лікування хворих психічними захворюваннями. М., 19846. Ч. 2. С. 114.
Ведерникова Н. Н. Сучасні уявлення про значення ендокринних факторів у патогенезі та лікуванні алкоголізму // Фізіологічно активні речовини - медицині: Тез. докл. V Всесоюз. з'їзду фармакологів (15-18 червень). Єреван, 1982. С. 62.
Волинкіна Р. Ю., Суворов Н. Ф. Нейрофізіологічні механізми організації психічної залежності від алкоголю // Біологічні основи алкоголізму. М., 1984. С. 123-131.
Воробйова Т. М., Бакуменко Л. П., Божко Р. X. та ін Експериментальний аналіз біологічних механізмів формування алкоголізму//Там же. С. 51-55.
Воронов Д. Алкоголь в сучасному побуті. М. Л.: Держ. вид-во, 1930. 132 с.
Герштейн Л. М. До діалектиці якісно-кількісних співвідношень у цитохімії мозку // Методологічні аспекти науки про мозок/Під ред. О. С. Андріанова, Р. X. Шигарова. М.: Медицина, 1983. 76 с.
Горшков М. К., Шереги Ф. Е. Громадська думка про боротьбу з пияцтвом і алкоголізмом // Соціал. дослідж. 1986. № 1. С. 42-50.
Громбах С. М., Крилов Д. Н., Кулакова Т. П. Первинна профілактика нервово-психічних порушень // Психогігієна дітей і підлітків/Під род. Р. Н. Сердюковской, Р. Гельница. М.: Медицина, 1985. С. 208-224.
Гуревич 3. А., Залевський А. 3. Алкоголізм: Соціально-гігієнічне дослідження. Харків: Держ. вид-во України, 1930. 209 с.
Гур'єва Ст. А., Гиндикин В. Я. Юнацькі психопатії та алкоголізм. М.: Медицина, 1980. 272 с.
Дворяк С. В. Хронічний алкоголізм і андрогенна активність // Біологічні та медичні аспекти алкоголізму. М., 1984. С. 130-136.
Доповідь дослідницької групи ВООЗ за критеріями ідентифікації та класифікації порушень, пов'язаних зі споживанням алкоголю // Порушення, пов'язані зі споживанням алкоголю. Женева: ВООЗ, 1978. С. 7-24.
Жислін Ц. Р. Нариси клінічної психіатрії. М.: Медицина, 1965. 319 с.
Заіграєв Р. Р. Про деякі особливості профілактики пияцтва //Социол. дослідж. 1983. № 4. С. 96-105.
Заіграєв Р. Р. Боротьба з алкоголізмом: Проблеми, шляхи, рішення. М: Думка, 1986. 157 с.
Здравомыслов А. Р. Потреби. Інтереси. Цінності. М: Политиздат, 1986. 223 с.
Іванець Н. Н. Алкогольні психози: (Систематика, клініка, прогноз, судово-психіатричне значення): Автореф. дис. ... д-ра мед. павук. М., 1975. С. 3-16.
Іванець Н. Н. Наступальна позиція // Мед. газ. 1987. 21 січ.
Іванець Н. Н. Результати вивчення ролі особистісного фактора в клініці алкоголізму // Тез. докл. Третій Всесоюз. науч.-практ. конф. за питан. клініки, профілактики та лікування алкоголізму і токсикоманії. М., 1980. С. 73-77.
Іванець Н. Н., Валентин Ю. В. До характеристики основних клінічних варіантів первинного патологічного потягу до алкоголю // Актуальні питання наркології. Душанбе: Медицина, 1984. С. 81-83.
Іванець Н. В., Валентин Ю. В. Місце ситуаційно-психологічного тренінгу в системі реабілітації хворих на алкоголізм // Тез. докл. навч. конф. «Реабілітація психич. хворих». Л.: Медицина, 1986. С. 366-368. Іванець Н. В., Ігонін А. Л. Про значення особистісних особливостей при терапії хронічного алкоголізму //Актуальні питання соціально-клінічної наркології. Душанбе: Медицина, 1976. Іванець Н. Н., Ігонін А. Л. Особливості первинного патологічного потягу до алкоголю у хворих з різними стадіями та варіантами перебігу алкоголізму//Тез. 1-й Моск. науч.-практ. конф. психіатрів-наркологів. М., 1981. С. 79-82. Іванець Н. Н., Ігонін А. Л. Клініка алкоголізму // Алкоголізм:
(Керівництво для лікарів). М.: Медицина, 1983. С. 75-149. Іванець Н. Ст., Ігонін А. Л., Небаракова Т. П. Клінічні особливості патологічного потягу до алкоголю на ранніх етапах перебігу хронічного алкоголізму // Четвертий Всерос. з'їзд психіатрів і невропатологів: Тез. докл. Уфа, 9-11 вересня 1980. М., 1980. С. 121-124. Іванець В. І., Лукомська М. І. Скринінг та ідентифікація осіб, що зловживають алкоголем (огляд зарубіжних досліджень) // Журн. невропатології і психіатрії. 1986. Т. 86, № 11. С. 1726-1730.
Келешева Л. Ф. Нейрофізіологічні та нейрохімічні особливості центральних механізмів алкогольної мотивації у щурів: Автореф. ... дис. канд. мед. наук. М., 1980. С. 5-15.
Кирпиченко А. А., Головач А. А., Філімонова Т. Д. Алкоголізм: Нейрофізіологічні механізми. Мінськ.: Білорусь, 1981. 111 с.
Коган В. М. Динаміка вмісту дофаміну в крові хворих на алкоголізм // Алкоголізм: (Клініко-терапевтичний патогенетичний і судово-психіатричний аспекти). М.: Медицина, 1981. С. 68-75.
Копит І. Я., Сидоров П. І. Профілактика алкоголізму. М.: Медицина, 1986. 240 с.
Костандов Е. А. Дію малих доз алкоголю на процес прийняття рішень//Актуальні питання психіатрії. М.: Медицина, 1976. С. 52-60.
Крижанівський Р. Н. Детермінантні структури патології нервової системи: Генераторні механізми нейропатологических синдромів. М.: Медицина, 1980. 359 с.
Крижанівський Р. В., Євсєєв Ст. А. Нейроиммупопатология алкоголізму // Медико-біологічні аспекти проблеми алкоголізму. М., 1987.
Крижанівський Р. Н., Євсєєв Ст. А. Нейропатофизиологический і нейроиммунопатологический підходи до розуміння механізмів і розробці принципів патогенетичної терапії алкоголізму // Вест. АМН. 1988. № 3. С. 10-14.
Кузнєцова П. І. Підсумки і перспективи вивчення імунологічного хронічного алкоголізму // Біологічні та медичні аспекти алкоголізму. М., 1984. С. 101-112.
Кузнєцов Д. Р. Стан білків головного мозку і динаміка розвитку гострої та хронічної алкогольної інтоксикації: Автореф. дис.... канд. мед. наук. Смоленськ, 1984. С. 3-16.
Кудінова Е. В. Особливості секреції пролактину при алкогольному абстинентному синдромі // Алкоголізм: (Клініка, терапія, судово-психіатричне значення). М.: Медицина, 1983.
Лакова Р. Н., Полякова Н. Ст., Варкое Н. К. Андрогенна активність при алкоголізмі//Актуальні питання психіатрії ендокринології. М.: Медицина, 1978. С. 122-132. Леснгард К. Акцентуированные особистості. Київ: Здоров'я, 1981 390 с.
Лісіцин Ю. П., Копит Н. Я. Алкоголізм: Соціально-гігієнічні аспекти. М.: Медицина, 1983. 264 с. Личко А. Е. Психопатії та акцентуації характеру у підлітків
Л.: Медицина, 1977. 208 с. Лобэин Ст. С, Решетніков М. М. Аутогенне тренування. Л.: Медицина, 1986. 280 с.
Макаров Ст. Ст. Розвиток алкоголізму у підлітків: Автореф. дис.... канд. мед. наук. Новосибірськ, 1981. С. 3-14.
Марковников А. В. Значення народного звичаю - обітниць утримання від алкоголю, так званих «зароков». СПб., 1912.
Мваналуши М. Африканський, досвід//Здоров'я світу. 1981. №8.
Міллз Т. М. Про соціології малих груп//Американська соціологія. М: Прогрес, 1972. С. 82-93.
Морозов Р. В. Алкоголізм і металкогольні захворювання як медична проблема // Алкоголізм: (Посібник для лікарів). М.: Медицина, 1983. С. 3-10.
Москаленко Ст. Д., Ванюков М. М. Алкоголізм і спадковість: Клініко-генетичний аспект // Молекуляр. генетика, мікробіологія і вірусологія. 1987, № 2. С. 7-11.
My сил Я. Основи біохімії патологічних процесів. М.: Медицина, 1985. 430 с.
Народне господарство СРСР в 1985 р.: Стат. щорічник. М: Фінанси і статистика, 1986. С. 471.
Небаракова Т. П. Клініка і лікування хронічного алкоголізму у осіб преморбидными рисами астенічного кола. Автореф. дис... канд. мед. наук. М., 1977. С. 3-16.
Нідерле Л. Побут і культура давніх слов'ян. Прага, 1924.
Новіков Е. М. Клініка і лікування алкоголізму у осіб з преморбидными характерологічними рисами істеричного кола: Автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 1977.
Островський Ю. М., Сатанівська В. І., Садівник М. Н. Біологічний компонент в генезі алкоголізму. Мінськ, 1986. 95 с.
Остроумов С. З історії пияцтва на Русі. СПб., 1914.
Пайкова Л. Н. Роль лімбіко-неокортикальних механізмів у формуванні експериментального алкоголізму у щурів// Журн. высш. нерв, діяльності. 1985. Т. 35. № 2. С. 354-361.
Панченко Л. Ф., Брусів О. С. Опіатні системи мозку//Біологічні основи алкоголізму. М., 1984. С. 31-38.
Панченко Л. Ф., Пирожков С. В., Антоненков Ст. Д. Пероксисомальная ферментна система окислення етанолу // Біологічні та медичні аспекти алкоголізму. М., 1984. С. 137.
Петрищев А. І. З історії шинків в Росії. Пг.; М., 1917.
Розенфельд Л. Р., Поликарский Ст. Ст. Алкоголь і смертність// Медико-гігієнічні аспекти проблеми алкоголізму та пияцтва. Челябінськ, 1982. С. 86-96.
Романенко Ст. Пріоритет профілактики // Аргументи і факти. 1987. № 47. С. 7.
Рубінштейн С. Л. Буття і пізнання: Про місце психічного у загальній взаємозв'язку явищ матеріального світу. М., 1957. 325 с.
Румянцев А. П., Тиунов Ст. Л., Остроумова І. А. Метаболізм органічних сполук опійного ряду // Підсумки науки і техніки. М.: ВІНІТІ, 1981. Т. 12. С. 65-110.
Сєров Ст. Ст., Лебедєв С. П. Клінічна морфологія алкоголізму//Арх. патології. 1985. Т. 16, № 8. С. 3-14.
Скакун Н. П., Саратиков А. С, Олійник А.с Н., Венгеровський А. М. Етиловий алкоголь: (Фармакокінетика, взаємодія з ліками, гепатотоксичність). Томськ, 1985. 160 с.
Сгатъскар Р., Бандакар С. Д. Фармакологія та фармакотерапія. М.: Медицина, 1986. С. 24.
Степанов А. Д., Изуткин Д. А. Критерії здорового способу життя та передумови його формування // Сов. охорону здоров'я. 1981. № 5. С. 6-10.
Стрельчук В. В. Гостра і хронічна інтоксикація алкоголем. М., 1983.
Судаков К. В. Біологічні мотивації. М.: Медицина, 1971.
Сурнов К. Р. Зміна установок особистості при алкоголізмі: Автореф. дис.... канд. психол. наук. М., 1982. С. 16-20.
Суханов А. С. Патологічна психологія індивідуального алкоголізму//Практ. лікар. 1900. T. 8, № 12. С. 221-223.
Ситинський І. А. Біохімічні основи дії етанолу на центральну нервову систему. М: Медицина, 1980. 191 с.
Тиандер К. Ф. Культове пияцтво і найдавніший алкогольний напій людства. СПб., 1908. 57 с.
Тимофєєва А.с, Дементьєва Е. В., Болотова Т. В. Про деякі особливості алкоголізму та алкогольних психозів у жінок // Питання алкоголізму. М., 1973. С. 55-59.
Тресков В. Р., Шувалов А. В., Кікта С. В. Генетичні маркери і алкоголізм: (Огляд)//МРЖ. Розд. 14. 1985. № 1.
Трубчанинова О. В., Савченко Л. М. Особливості клініки і динаміки ремісій у хворих на хронічний алкоголізм з рисами стеничности в преморбиде // Сьомий Всесоюз. з'їзд невропатологів і психіатрів: Тез. докл. М.: Медицина, 1981. Т. 1. С. 339-342.
Успенський А. Е. Токсикологічна характеристика етанолу// Підсумки науки і техніки: Токсикологія. М.: ВІНІТІ, 1984. Т. 13. С. 6-44.
Успенський А. Е. Біологічні маркери вживання алкоголю // Клин, медицина. 1986. № 6. С. 128-135.
Філатов А. Т. Алкоголізм, викликаний вживанням самогону. Київ: Здоров'я, 1986. 56 с.
Фрішман Е. 3. Дослідження зорового розрізнення в умовах дії малих доз алкоголю // Психол. журн. 1986. T. 7, № 4. С. 95-103.
Хаморі Й. Довгий шлях до мозку людини. М: Прогрес, 1985.
Хомік В. С. Деформація суб'єктивної картини життєвого шляху при ранньої алкоголізації: Автореф. дис.... канд. психол. наук. М., 1985. 16 с.
Хроніка ВООЗ. 1980. Т. 34, № 2. С. 72-73.
Хроніка ВООЗ. 1983. Т. 37, № 1. С. 10-15.
Черних Н. С. Курс - повна тверезість // Аргументи і факти.
1986. № 51. С. 4-5. Чумакова О. В. Холинергическая система мозку в механізмі переваги та толерантність до етанолу: Автореф. дис. ...
канд. біол. наук. Гродно, 1984. Шевердін С. Активізація людського фактора і боротьба за тверезий спосіб життя//Комуніст. 1986. № 12. С. 61-72.
Шереги Ф. Е. Причини та соціальні наслідки пияцтва//Социол. дослідж. 1986. № 2. С. 144-152.
Ширінський П. П., Томілін Ст. Ст. Експертиза алкогольного сп'яніння//Алкоголізм: (Посібник для лікарів). М., 1983.
Штейнфельд М. В., Шумський Н. Р. Значення особистісних особливостей і афективних розладів у формуванні деяких типів хронічного алкоголізму у жінок // Патогенез, клініка та лікування алкоголізму: Тез. докл. М.: Медицина, 1976. С. 245-248.
Шувалов А. В. Матеріали до історії алкоголізму в древньому світі, (Древній Єгипет)//Наук. тр. Рязан. мед. ін-ту. 1979. Т. 66. С. 65-68.
Шумський Н. Р. Алкоголізм у жінок // Алкоголізм: (Посібник для лікарів). М.: Медицина, 1983. С. 162-176.
Янжул І. в. Пияцтво як соціальний недуг і боротьба проти нього. СПб., 1908.
Яраус В. Р. Групові аспекти зловживання алкоголем серед працівників промислових підприємств: Автореф. дис.... канд. мед. наук. Новосибірськ, 1983. 16 с.Ades J., Hardy P. Dynamiques socialculturelles de l alcoolisme //
Rev. Med. 1982. N 7. P. 306-310. Adolf L. Klinisch-chemische Tests in dor Diagnostik des Alkoholismus//Munch, med. Wochenschr. 1983. Bd. 125, N 41. S. 886- 888.
E. Bleuler Lehrbuch der Psychiatrie. 4. Aufl. Berlin etc.: Springer-
Verl., 1979. XXII. 706 S. Fontan M. L alcool et les jeunes//Vie med. 1983. Vol. 64, N 24. Gisselman A. Alcool, alcoolism et sante publique//J. Med. Lyon.
1984. Vol. 65, N 1388. P. 127-132. Goldstein D. Ст., Chin J. Interaction of ethanol withnbiological membranes // Fed. Proc. 1981. Vol. 40. P. 2073-2076. Goodwin D. W. and Alcoholism heredity: A review hypothesis //
Arch. Gen. Psychiat. 1979. Vol. 36. P. 57-61. Goodwin D. W. The genetics of alcoholism // J. Subs, and Alcohol
action-missuse. 1980. Vol. 1. P. 101-117. Goodwin D. W. Alcoholism and genetics: The sins of the fathers//
Arch. Gen. Psychiat. 1985. Vol. 42, N 2. P. 171-174. Heckler M. M. Teenagers as peer persuaders and 10 000 preventable
death: Sad statistics // Publ. Health. Rep. 1983. Vol. 98, N 4. Hendren W. H. Presidential adress: some reflections on the cost
of health care//J. Pedial. Surg. 1983. Vol. 18, N 6. P. 659- 669.
Hillemand B. Generalites introductives sur l alcoholisation et à alcoolisme//Rev. alcool. 1983. Vol. 29, N 1. P. 19-34. Huss M. Chronische Alkoholkrankheit, oder Alkoholismus chronichen.
Stockholm: Fritze, 1852. 469 S. Jellinek E. M. The concept of disease alcoholism. New Brunswick:
Hillhouse press, 1972. Vol. IX. 246 p. Jones A. W., Mardh G., Anggard E. Alcohol//Pharm. Biochem. and
Behav. 1983. Vol. 18, N 1. P. 267-272. Jules Ст. Ст., Lippman M. E., Freedman D. K. Alcohol administration
prior to sleep //Arch. Gen. Psychiat. 1967. Vol. 16, N 1. Kaij L. Studies on the ethiology and seques of abuse of alcohol.
Lund, 1960. 114 p.
Lang A. R. Psyhological factors in and drinking perfomance stress //
Stress and alcohol use. N. Y.: PI. press, 1983. P. 229-248. Lumen L. New diagnostic markers of alcohol abuse // Hepatoloev
1986. Vol. 6, N 4. P. 742-745. .
Mollhojf v. GerHard. Klinische und socialmedizinische Aspekte des
Alkoholismus // Arbeits. med., Sozialmed., Praventivmed 1983
Bd. 18, N 10. S. 242-247. Nace E. P. Epidemiology of alcoholism and prospects for treatment" //
Annu. Rev. Med.: Selec. Top. Clin. Sci. 1984. Vol. 35. P. 293- 309.
NaberD., Sobel M., Piekar D. Psychopharmacology of alcohol rl Pharmacopsychiat. 1981. Vol. 14. P. 160-161.
Nathan P. E. Sunopsis of afternoon Session-Important variables in stresys and alcohol research-at first international symposium on stress and alcohol use//Stress and alcohol use. N. Y 1983
Obe G. Mutagene Wirkungen von Alkohol//Sitzungsber. Ges Na-turforsch. Freunde. 1985. Bd. 24/25. S. 7-9.
Perodeau G. M. Married alcoholic women: A review // J Ceretti Issues. 1985. Vol. 14, N 4. P. 703-709.
PihlR. O., S. Smith Affect and alcohol//Stress and alcohol use. N. Y., 1983. P. 203"~~225.
Informationen: Alkohol am Arbeitsplatz. 1984. N 5/6. S. 2-3.
Radouco-Thomas S., Garsin F., Murthy M. R. V. Biological markers in major psychosis and alcoholism, phenotypic and genotynic markers//J. Psychiat. Res. 1984. Vol. 18. P. 513-539.
Rouillon F., Wahl G. Aspects epidemiologiques actuels en France // Rev. Med. 1982. Vol. 23, N 7. P. 297-302.
Ruch B. Medical inquires and observation upon the disorders of the mind. N. Y.: Hafner, 1962. 263 p.
Saunders W. H. Alcohol use in Britain: Now much is too much// Health. Educ. 1984. N 2/3. P. 66-70.
Segal M., Palsgrove G., Sevy Th. D., Collins Th. D. The 1990 prevention objetives for alcohol and drug missuse: Progress report// Publ. Health Rep. 1983. Vol. 98, N 5. P. 426-435.
Schuckit M. A. Self-raiting of alcohol intoxication by young men with and without family histories of Alcoholism // J. Stud Alcohol. 1980. Vol. 41. P. 242-249.
Schuckit M. A. A prospective study of genetic markers in alcoholism//Товарbiol. Markers Psychiat. and Neurol. Proc. Conf, New Orleans, 8-10 May, 1981. Oxford etc., 1982. P. 445-455.
Slowik S. Biologiczna konccpcia alkoholizmu // Folia med. cracov. 1984. Vol. 25, N 1/2. P. 97-118.
Smith E. M., Patkar P. P., Siddiqui S. A. Psyhological factors in alcohol dependent females//Bomb. Hosp. J. 1983. Vol. 25, N 2.
Tang Ст. K., Devenyi. P., Teller D., Israel Y. Detection of an alcohol specific product in urine of alcoholics // Biochem. and Biophys Res. Commun. 1986. Vol. 140, N 3. P. 924-927.
Trotter T. Essay on drunkness and its effects on the human bodv L., 1804.
Ueshima H., Asakura S. Alcohol and hvpertension//J. Chron. Dis. 1984. Vol. 37, N 7. P. 597-598.
Walsh Ст., Grant M. Public health implications of alcohol production and trade. Geneva: W. H. O., 1985. 55 p.
West L. ]., Maxwell D. S., Noble E. P., Solomon D. H. Alcoholism// Ann. Intern. Med. 1984. Vol. 100, N 3. P. 405-416.