Основна література

Сторінки: 1 2 3 4 5 6

Чазов Е. І., Боголюбов В. М. Порушення ритму серця. М., 1972.
Черногоров І. А. Порушення ритму серця. М., 1962.
Чорнух А. М., Александров П. Н., Алексєєв О. В. Мікроциркуляція. М., 1975.
Churakova Т. П., Зеленецкая С. С. Ураження тристулкового клапана при ревматизмі у дітей. - Питан. охр. мат. і дет., 1968, № 6, с. 11-14.
Churakova Т. П., Таточенка Е. А. Клінічні варіанти мітрального стенозу при ревматизмі у дітей. - Питан. охр. мат. і дет., 1969, № 5, с. 31-35.
Шалков Н. А. Хвилинний об'єм серця у дітей. Дисс. канд. Л., 1941.
Шалков І. А. Питання фізіології дихання у дітей. М., 1957.
Шамсиев С. Ш. Клінічна електрокардіографія у дітей. Ташкент, 1966.
Шамсиев С. Ш. Основи клінічної фонокардиографии у дітей. Ташкент, 1971.
Шотт А. В. Метод хірургічного лікування недостатності клапанів аорти без виключення серця кровообігу. Автореф. дисс. докт. Мінськ, 1963.
Шох Б. П. Функціональний стан серцево-судинної системи в процесі санаторного лікування активної фази ревматизму у дітей. - У кн.: Питання клініки, діагностики, лікування і навчання дітей, хворих на ревматизм в місцевому санаторії. М„ 1972, с. 17-20.
Щерба Ц. Р. Діагностичне значення звукової симптоматики трикуспідального стенозу в світлі даних хірургічної клініки. Автореф. дисс. канд. М., 1968.
Едельман 3. В. Ревматизм у дітей. М., 1962.
Експериментальне відтворення стенозу лівого атріовентрикулярного отвору Авт. Р. С. Кирьякунов, Н. В. Васильєв, Н. В. Яблучанский, З. Д. Васильєв. - Кровообіг, 1977, № 3, с. 61-62.
Ехокардіографічних діагностика ревматичної недостатності мітрального клапана Авт. Б. А. Константинов, В. о. Зарецький, В. о. Бобков та ін - Кардіологія, 1977, № 12, с. 28-33, Baum D. Rheumatic Fever. - Pediatr. Clin. N. Am., 1963, v. 10, N 4, p. 899-920.
Btumberger До - Die Herzdynamic bei ersorbenen Klappenfehlern.- Verh, Dtsch. Ges. Kreislaufforsch., 1954, Bd. 20, S. 43-57.
Eschocardiographic Diagnosis of Mitral Regurgitaiion due to kup-tured chorde/Aut. Th. Sweatman, A. Selzer, M. Kamadake, K. Cohn-Circulation, 1972, v. 46, N 3, p. 580-586.
Friedberg С. K. Diseases of the heart. Philadelphia, 1956.
Gibney I. К., Sutton G. G. Time intervals of the cycle in jeveral forms organic heart disease orther bhan mitral stenosis. - J. med. Ass., 1961, v. 241/4, p. 503-506.
Gasul Ст., Arcilla R., Vev M. Heart disease in children. London - Philadelphia, 1966.
Goldberg #., Bakst A., Bayly C. The dynamics of acrtic valvular disease.- Am. Heart J., 1954, v. 47, p. 527-550.
Guyton A. C. Regulation of cardiac ouput. - Anaesthesiology, 1960, v. 29, N 2, p. 14-326.
Hegglin R. Die Myokardfunktion bei Elekirolytstoffwechselstorun-gen. - Cardiologia (Basel), 957, Bd. 31, H. 3, S. 195-208.
(Hegglin R.) Хегглин P. Деякі міркування про проблему обміну речовин міокарда. - У кн.: Досягнення кардіології. М., 1959, с. 15.
Hegglin R. Die hypodynamic (energetischdynamische) Herzensuffiziens in der Klinik. - Dtsch Arch. klin. Med., 1962, Bd. 208, H. 3, S. 340-360.
Holldack K., Wolf D. Atlas und Kurzgefasstes Lehrbuch der Phonocardiographie und verwandter Unteruchungsmethoden. Stuttgart, 1956.
(Holldack K., Wolf D.) Хольдак K-, Вольф Д. Атлас і керівництво по фонокардиографии і суміжних механокардиографиче-ським методів дослідження. Пер. з ньому. М., 1964.
(Jonas V.) Йонаш В. Приватна кардіологія. Прага, 1960 Т. 1.
Irmer W., Obladen Н. u. Deffino A. J. Rezidivmitralstenosen. - Dtsch. med. Wschr., 1966, Jrb. 91, H. 10, S. 433-437.