Основна література

Сторінки: 1 2 3 4 5 6

(Kiss G.) Kuuiui Р. Захворювання серця і органів кровообігу в дитячому і дитячому віці. Будапешт, 1962.
Коларов С. А. Ревматизм в дитячому віці. Софія, 1974.
(Laborit Н,)Лабори А. Регуляція обмінних процесів М., 1970.
Lenzi S. Valore clinice della misurasione von li metode peligrafioe delle revolusione cardicece. - Arch. Path. clin. med.. 1962, t. 39, p. 3-22.
Leatham A. Systolic murmurs. - Circulation, 1958, v. 17, p. '601 - 611.
Luisada A. A. Heart. Physilogical and Clinical study of cardiovascular disease. Baltimore, 1954.
Luisada A. A. Murmurs in childern: a clinical and graphic study in 500 children of scholl age. - Ann. intern. Med, 1958, v. 48, p. 597-615.
Luisada A. A., Aravanis Ch. Phonocardiography as a method of clinical examination. - Med. Clin. N. Am., 1957, v. 41, N 1, p. 235-267.
Moncada Моті А. о. а. Нові концепції в трикуспідального стенозі. - Rev. esp. cardiol., 1963, t. 16, p. 820-843.
(Sandrucci M. G., Bono G.) Сандруччи M. Р., Боно Р. Електрокардіографія в дитячому віці. М., 1966.
Seidel W. Chirurgische Therapie der Mitralvitien. - Dtsch. med.
Wschr., 1967, Jrb. 92, S. 720-721. Senning A. Zur Chirurgie der Mitralinsuffizienz.- Dtsch. med.
Wschr., 1964, Bd. 89, S. 594-599. Shipley R. A., Shipley L. /., Ewarn J. T. Histochemical alterations in ischemic heart muscle and early myocardial injarction. - Am. J. Path., 1963, v. 42, p. 507-522. Storstein O. e. a. Geinical and hemodinamic assensment of mitral stenosic and insufficienc. - Acta med. Scand., 1962, v. 172. N 5, p. 593-599.
(Szent-Guorgyi А.) Сент-Д'єрдьї А. Загальні погляди на хімію м'язового скорочення. - У кн.: Досягнення кардіології. Під ред. Р. Хегглина. М„ 1959, с. 20-53. Томів Л. А., Томів В. Л. Порушення ритму серця. Софія, 1976. Weber Ст. Q. Atlas der Phonokardiographie. Darmstadt, 1956. (Widimskt J.) Видимскт В. Патогенез і діагностика починається недостатності. - Cor et vasa, 1975, № 17, p. 4. (Wiggers G.) Уиггерс Р. Динаміка кровообігу. Фізіологічні дослідження. Пер. з англ. М., 1957. Wood P. Diseases of the heart and circulaiion. London, 1969. Zuckermann R. Grundriss und Atlas der Electrokardiographie.
Leipzig. 1959. Zuckerman R. Herzauskultation, Leipzig, 1963.
Вийде в світ у 1979 р.
Сергєєва К. М., Ганичева Е. І., Сиротенко Е. А. Гострі респіраторні захворювання у дітей. Л., «Медицина» 12 л.
У книзі описуються етіологія, патогенез, клініка, профілактика та лікування грипу, парагрипу, Рс - та аденовірусної інфекції у дітей. Особлива увага звертається на кошти етіотропної (гамма-глобулін, рибо - і дезоксирибонуклеаза, інтерферон) терапії та специфічної (живі та вбиті вакцини, ремагетадин, інтерферон) профілактики цих захворювань. У спеціальному розділі розбираються респіраторні алергози у дітей.
Видання розраховане на педіатрів.