Комбінований аортальний порок

При ревматизмі може спостерігатися поєднання недостатності аортального клапана зі стенозом гирла аорти. Гемодинаміка при такому поєднанні страждає значно більше, ніж при ізольованих аортальних вадах. В клінічній картині комбінованої аортальної недостатності зі стенозом устя аорти підсумовуються симптоми одного та іншого пороку. Поряд з діастолічним шумом аортальної недостатності вислуховується систолічний шум аортального стенозу. Перкуторно визначається виразне розширення лівої межі відносної серцевої тупості вліво і вниз внаслідок дилатації та гіпертрофії лівого шлуночка. Верхівковий поштовх посилений, зміщений вліво і вниз.
У вирішенні питання про переважання явищ недостатності або стенозу велике значення мають периферичні симптоми. Пульс типу celer et altus, великий пульсовий тиск зазвичай спостерігається при превалюванні недостатності аортального клапана, а низький пульсовий тиск частіше є ознакою переважання стенозу. Допомагають у постановці діагнозу комбінованого аортального пороку дані рентгенологічного обстеження (рис. 24), а також електро - і фонокардиографические ознаки (рис. 25).
Компенсація при комбінованому аортальному пороці може тривати досить довго. При декомпенсації в першу чергу розвиваються застійні явища в легенях, клінічно це проявляється задишкою, застійними хрипами. У термінальному періоді захворювання виявляються симптоми застою у великому колі кровообігу (збільшення печінки, набряки).

Рис. 24. Рентгенограма грудної клітини хворого П., 14 років.
Клінічний діагноз: ревматизм. Неактивна фаза. Комбінований аортальний порок з переважанням недостатності аортального клапана Н2а.
а - передня проекція. Серце різко збільшено в поперечнику. Виражені застійні явища в легенях; б - ліва бокова проекція. Значно збільшені ліве передсердя і лівий шлуночок. Є збільшення правого шлуночка.