Червоний хрест і Червоний півмісяць

Червоний хрест і Червоний півмісяць (товариства КК і КП СРСР) - організації громадської допомоги охорони здоров'я. Всього таких товариств п'ятнадцять, за кількістю вхідних в СРСР союзних республік - 11 товариств КК і 4 суспільства КП (Азербайджанської, Узбецької, Туркменської і Таджицької РСР). Всі вони об'єднані в Союз товариств КК і КП СРСР. КК і КП СРСР входять до складу міжнародної організації Червоного Хреста.
Червоний хрест і Червоний півмісяць СРСР діють на підставі положень і статуту, принципи яких були розроблені у декреті РНК від 7 серпня 1918 р., підписаному в. І. Леніним.
Основні напрямки діяльності товариства - санітарно-освітня, санітарно-оборонна, суспільна допомога органам охорони здоров'я, а також міжнародна діяльність - участь в роботі керівних органів Міжнародного Червоного Хреста та надання безкоштовної допомоги населенню, постраждалому від стихійного лиха (землетрусу, повені тощо) і військових дій. Головним завданням санітарно-освітньої роботи КК і КП є пропаганда медичних і гігієнічних знань. Ця робота ведеться в тісному зв'язку з будинками санітарного просвітництва.
Червоний хрест і Червоний півмісяць СРСР поряд з постійними комісіями охорони здоров'я при місцевих Радах депутатів трудящих є найбільш масовими організаціями допомоги охорони здоров'я. Члени товариства, в основному активісти, під керівництвом лікарів і середніх медпрацівників беруть участь у проведенні профілактичних і протиепідемічних заходів, пропаганди донорства, підготовки населення з цивільної оборони, навчання способам захисту від засобів масового ураження і прийомам надання першої допомоги при ураженні ядерною, хімічною зброєю, пропаганді медичних і гігієнічних знань, особливо з надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадків у побуті та на виробництві та по догляду за хворими в домашніх умовах. Існують спеціальні гуртки за санітарної підготовки активістів. На підприємствах і в установах, навчальних закладах, колгоспах і радгоспах створюються санітарні пости та санітарні дружини (див. санітарна Дружина).
Однією з важливих сторін роботи КК і КП СРСР була також підготовка медсестер без відриву від виробництва. Закінчили курси Червоного Хреста отримували звання медсестри з незакінченою середньою медичною освітою.
На чолі КК і КП СРСР варто виконавчий комітет Союзу товариств КК і КП СРСР (СОКК і КП), в союзних республіках - центральні комітети товариств КК і КП, в областях, великих містах, районах - обласні, міські та районні комітети. Безпосереднє керівництво організаційної та практичної роботою членів товариств КК і КП здійснюють первинні організації, що створюються за виробничим принципом (завод, школа, радгосп, колгосп тощо). В комітети первинних організацій активну участь приймають лікарі, фельдшери, сестри.
Під час Великої Вітчизняної війни активісти товариств (сандружинницы, сестри запасу) надавали велику допомогу пораненим та хворим на фронті і в тилу.
Матеріальна база КК і КП СРСР створюється в основному шляхом збору членських внесків від десятків мільйонів членів товариств.