Курортологія

Курортологія - область медицини, що вивчає природні лікувальні фактори (мінеральні води, лікувальні грязі, клімат тощо), їх дія на організм і методи використання в лікувально-профілактичних цілях.
Курортологія включає бальнеології - вчення про цілющих мінеральних водах, бальнеотерапію і бальнеотехнику; вчення про лікувальних грязях (пелоидах) і пелоідотерапію; кліматологію медичну, вивчає вплив клімату, сезонів і погоди на людину. В останню дисципліну входять курортна кліматологія і кліматотерапія (аеро-, геліо - і таласотерапія). Курортологія включає також питання організації, планування і будівництва курортів. Курортологія пов'язана з клінічними дисциплінами, а також з фізіотерапією, фізіологією, мікробіологією, гідрогеологією, фізичної хімією, геофізикою, метеорологією, біохімією, гігієною та ін.