Лаборант

Лаборант (медична). Розрізняють лаборантів з вищою медичною та середньою медичною освітою. Останніх готують фельдшерсько-лаборантські відділення медичних училищ (див. Медичну освіту). Лаборантом може працювати і медсестра, має середню медичну освіту і закінчила курси спеціалізації. Залежно від профілю лабораторії є лаборанта клініко-діагностичної лабораторії, санітарно-гігієнічної, бактеріологічної, гістологічної та ін. В обов'язки лаборанта входить забір матеріалу для дослідження - взяття крові, зондування шлунка, епіляція волосся та ін; приготування препаратів для мікроскопії; приготування реактивів, фарб, поживних середовищ та правильне їх зберігання; ведення медичної документації - реєстрація прийнятого на дослідження матеріалу і результатів аналізу, медична та господарська звітність. Лаборант має право самостійно виробляти ряд аналізів - макроскопічне і хімічне дослідження клінічного матеріалу, підрахунок кількості формених елементів крові, посів на поживні середовища, постановка ряду серологічних реакцій та ін. Лаборант зобов'язаний підписувати зроблені аналізи. Лаборант повинен бути добре знайомий з технікою безпеки, так як робота в лабораторії може мати свої шкідливості: небезпека зараження, отруєння, опіків, травм, стомлення очей. Щоб уникнути зараження лаборант повинен працювати завжди в халаті, застебнутому ззаду; не палити і не є за лабораторним столом; після роботи поверхню столу слід протирати розчином фенолу або хлораміну. Отруєння можуть спостерігатися при дослідженнях, пов'язаних з виділенням шкідливих парів і газів. Профілактика зводиться до хорошої вентиляції лабораторних приміщень та виконання відповідних робіт у витяжній шафі. Термічні опіки можуть виникнути при роботі поблизу вогню з легкозаймистими речовинами, а хімічні - при роботі з їдкими лугами та концентрованими кислотами. Робота з названими речовинами вимагає знання їх властивостей і хорошого володіння технікою лабораторних досліджень. Щоб уникнути травм, пов'язаних з неправильним використанням апаратури (центрифуга, автоклав та ін), необхідно строго дотримувати правила її експлуатації і періодично проводити технічний огляд. Стомлення очей, викликане напруженням зору при мікроскопірованіі і роботі з вимірювальними піпетками, можна запобігти правильним пристроєм освітлення, невеликими перервами в роботі при перших ознаках втоми.