Лікування

Лікування (therapia) - сукупність заходів, спрямованих на усунення страждань хворого людини та відновлення здоров'я. Попередження хвороб і лікування хворих є основними категоріями медицини як науки і складають кінцеву мету теоретичної і практичної медицини.
Причиною малоуспішних терапевтичних заходів у минулому було часто некритичне перенесення даних досвіду зі здорової людини на хворого; при успіху лікування однієї хвороби той же метод лікування поширювали і на інші хвороби; на підставі результатів експериментів на здорових тварин застосовували ті ж методи на хворій людині. Необхідно мати на увазі, що на лікувальний вплив хвора людина відповідає інакше, ніж здоровий, що реакції організму на будь-який подразник при різних захворюваннях досить різні, а інколи й протилежні.
Оцінка лікувальної дії різних терапевтичних засобів і методів становить важку задачу медицини. Некритичне ставлення до примітивного правилом «post hoc ergo propter hoc» («після цього - отже, внаслідок цього») - найбільш частий джерело помилок при лікуванні. Відомо також, що відношення причини і слідства не пряме, а опосередковане при будь-яких впливах на живий організм, в тому числі і лікарських.
Для визначення лікувальної дії того чи іншого засобу при захворюванні необхідно знати природний перебіг хвороби, її тривалість та наслідки; у зв'язку з різноманітністю цих даних необхідно спостерігати велику кількість хворих і виводити статистичні показники перебігу хвороби, відсоток одужань або смерті і т. п. З цими вихідними даними слід порівнювати результати, отримані при Л. певним методом. Оцінка Л. при гострих захворюваннях простіше, ніж при хронічних хворобах, частіше невизначеної течії. Крім рівнозначності результатів терапевтичного досвіду, в оцінці дії Л. вирішальне значення мають об'єктивні та кількісні показники. Завжди враховують значення психічного фактора при випробуваннях нових засобів, тому контрольній групі хворих дають також «таке ж ліки» (плацебо).
Особливо слід враховувати, що так само, як кожен хворий дає індивідуальну реакцію на хвороботворну причину, так звичайно є і індивідуальна реакція на лікувальний засіб.