Ліпоєва кислота

Ліпоєва кислота (α-ліпоєва, або тіоктова, кислота) - 6,8-дитиооктановая кислота.
СН2·СН2·СН(СН2)4·СООН
| |
S - S
Відкрита як фактор окислення α-кетокислот у різних мікроорганізмів. Кристали ліпоєвої кислоти - жовті пластинки, t°пл 47,5°, [α]25D = 96,7°. Л. к. стійка в сухому вигляді, в розчинах на світлі полімеризується, погано розчинна у воді, добре - в розчинах лугів і органічних розчинниках.
Біологічна роль ліпоєвої кислоти полягає в участі в реакціях окисного декарбоксилювання α-кетокислот (піровиноградної і α-кетоглютаровой). У ферментативних реакціях бере участь Л. к., пов'язана з білком за допомогою пептидного зв'язку, яка утворюється між групою NH2 лізину і карбоксильної групою Л. к.
Введення ліпоєвої кислоти в організм сприяє підвищенню споживання піровиноградної і α-кетоглютаровой кислот, що накопичуються при деяких патологічних станах.