Люшера проба

Люшера проба (Е. Luscher) - метод дослідження функції слуху за величиною диференціального (різницевого) порогу сприйняття сили звуку за допомогою модуляцій. Під диференціальним порогом сприйняття сили звуку розуміють мінімальне коливання інтенсивності звуку, що викликає відчуття зміни його гучності. За нормальну величину диференціального порогу для тону в 1000 Гц інтенсивністю 40 дБ над порогом беруть 0,9-1,5 дБ. Зниження цієї величини свідчить про наявність феномена прискорення наростання гучності, який спостерігається при порушенні функції волоскових клітин кортиева органу, але відсутня при ретрокохлеарних ураженнях і порушення звукопроведенія.
Це робить пробу Люшера поряд з іншими методами визначення феномену прискорення наростання гучності важливим методом диференційної діагностики слухових порушень. Проба Люшера може знайти застосування як при односторонньому, так і при двосторонній приглухуватості (див.).