Манометри

Манометри - прилади для вимірювання тиску газів і рідин. За способом вимірювання тиску манометри поділяються на рідинні, механічні, електричні та іонізаційні.

манометри
Манометри диференціальний (а) і пружинний (б): 1 - спіральна пружина; 2 - зубчаста передача; 3 - закритий кінець пружини; 4 - трубка манометра, сполучена з об'єктом, в якому вимірюється тиск; 5 - стрілка приладу.

Найпростішим рідинним манометром є відкритий диференціальний манометр (рис., а). Він являє собою U-образно зігнуту скляну трубку з колінами, кінці якої мають розширення у верхній частині. Всередину трубки наливається рідина (ртуть, вода, спирт, гас і ін). Одне з колін трубки з'єднується з порожниною, де вимірюється тиск. По різниці рівнів рідини в колінах трубки судять про наявність тиску в вимірюваної порожнини. Для зручності вимірювання тиску одне з колін трубки градуюється. Такі манометри широко використовуються для дослідження тканинного обміну (апарат Варбурга). Вимірювання артеріального тиску проводиться за допомогою апарата Ріва-Роччі (див. Сфигмоманометрия), в основу якого покладено принцип рідинного манометра. Рідинні манометри застосовуються для визначення тиску в межах 103-100 мм рт. ст. В механічних манометрах (рис., б) (мембранних, пружинних) використовується властивість пружного тіла деформуватися при зміні прикладеного тиску. До таких приладів належать барометр (див.), за допомогою якого вимірюють атмосферний тиск. Вимірювання тиску в розрідженому просторі проводиться за допомогою вакуумметрів. Механічні манометри застосовують для вимірювання тиску в межах 106-100 мм рт. ст.
В електричних манометрах застосовуються пристрої, що вимірюють коливання напруги, сили струму, індуктивності та ін. в залежності від прикладеного тиску. Вони використовуються для вимірювання тиску в межах 108-10-4 мм рт. ст.
Показником тиску іонізаційних манометрах є іонний струм, пропорційний щільності газу в вимірюваної системі. Іонізаційні застосовуються манометри для вимірювання тиску газів в межах 10-3-10-7 мм рт. ст.
У гігієнічній практиці манометри використовуються при визначенні тяги в повітроводах і димарях, у всіх роботах, пов'язаних з вимірюванням тиску. У клінічних дослідженнях застосовуються манометри для вимірювання тиску в судинах, порожнинах і ін.