Медичні кадри

До складу медичних кадрів входять лікарі всіх спеціальностей, зубні лікарі, середній та молодший медперсонал. Особливу групу медичних кадрів складають також фармацевтичні кадри: провізори, які мають вищу освіту, і помічники провізорів з середньою спеціальною освітою, які працюють в аптеках, аптечних складах, контрольно-аналітичних, галенових, бактеріологічних, судово-медичних та інших лабораторіях, а також на фармацевтичних заводах.
У таблиці наведено зростання чисельності медичних кадрів в СРСР за кілька років (в тис. чол., без військовослужбовців).

>
Медичні кадри Роки
1965 1970
Лікарі (включаючи стоматологів та зубних лікарів)
у тому числі:
стоматологів
зубних лікарів
Середній медичний персонал
у тому числі:
фельдшерів
фельдшерських-акушерок
акушерок
помічників санітарних лікарів та помічників лікарів-епідеміологів
сестер медичних медичних лаборантів
рентгенотехников і рентгенлаборантів
зубних техніків
дезинструкторов і дезінфекторів
554,2

25,5
43,7
1691,8

395,9
79,3 171,4
30,0 784,9
63,7
19,6 20,6
64,2
668,4

39,6
51,5
2123,0

475,0
81,3 216,0
37,6 1033,8
81,8
23,8
25, 4
73,2

См. також Акушерка, Лікар, Дезінструктор, Дезінфектор, Лаборант, Медична освіта, Помічник санітарного лікаря, Помічник лікаря-епідеміолога, Рентгенотехник, Рентгена лаборант, Санітарний інструктор, Санітар, Сестра медична, Фельдшер.

До медичних кадрів відносять лікарів (див.), зубних лікарів, а також середній та молодший медперсонал. Категорії середнього медперсоналу складають фельдшера (див.), фельдшерської-акушерки і акушерки (див.), які надають самостійно в межах, встановлених законодавством, лікувальну допомогу і допомогу при пологах; медсестри (див. Сестра медична), помічники санітарних лікарів та епідеміологів, медлаборанты, рентгенотехніки, рентгенолаборанты; зубні техніки та ін Особливу групу медичних кадрів складають фармацевтичні кадри з вищою (провізори) і середнім (помічники провізорів) спеціальною освітою, які працюють в аптеках, контрольно-аналітичних лабораторіях, аптечних складах.
Нижче показано зростання чисельності медичних працівників в СРСР (в тис. чол., без військовослужбовців).
Права та обов'язки осіб, які закінчили вищі і середні мед. навчальні заклади, визначаються законодавством Союзу РСР і союзних республік; розроблено положення про посадових категоріях медперсоналу (головні лікарі, ординатори лікарень, дільничні лікарі-терапевти і педіатри, завідуючі фельдшерсько-акушерськими пунктами, старші медсестри тощо).
Укомплектування закладів охорони здоров'я медичними кадрами проводиться у відповідності зі штатними нормативами медперсоналу.
В СРСР практикується атестація медпрацівників - їм присвоюються різні категорії. Підвищення кваліфікації М. к. здійснюється шляхом удосконалення і спеціалізації в інститутах удосконалення лікарів, на факультетах удосконалення лікарів медінститутів, спеціалізації лікарів на базі великих мед. установ в обласних центрах і великих містах, підготовки на робочих місцях в науково-дослідних установах і різних форм курсової підготовки (див. Медичну освіту).
Відзначилися медпрацівники нагороджений значком «Відмінник охорони здоров'я». Лікарям, які мають видатні заслуги в області охорони здоров'я, присвоюється почесне звання «Заслужений лікар республіки».
Підготовка і підвищення кваліфікації медичних кадрів, їх використання, розподіл молодих фахівців, що закінчують вищі і середні мед. навчальні заклади, здійснюються відповідно до плану розвитку охорони здоров'я і спрямовані на забезпечення М. к. в першу чергу провідних ділянок охорони здоров'я.