Медична розвідка

Медична розвідка - захід мед. служби, що має метою виявлення умов, які впливають на санітарний стан військ і населення та їх медичну (лікувально-евакуаційне, санітарно-гігієнічний та протиепідемічний) забезпечення. В армії медична розвідка підрозділяється на санітарно-епідеміологічну та медико-тактичну. Завданням санітарно - епідеміологічної розвідки є збір відомостей про санітарно-епідемічний стан території розташування і бойових дій військ, санітарний стан населених пунктів, умови життя і побуту населення, а також характеру захворюваності серед населення, особового складу своїх військ і військ супротивника. Санітарно-епідеміологічна розвідка збирає також дані про санітарний стан вододжерел, продуктів харчування; про епідемічних вогнищах, характер інфекційних захворювань, їх джерела і причини поширення (зокрема, переносчиках - комах, гризунів; місцеві звичаї, що сприяють розповсюдження, тощо); про способи видалення і знешкодження нечистот; про місцевих протиепідемічних засобах і проводяться санітарних і протиепідемічних заходах.
Медико - тактична розвідка збирає відомості про умови для розгортання мед. установ (майданчики, приміщення, споруди, природна маскування); умовах евакуації (шляхи сполучення, їх характер, прохідність для різних видів транспорту); про місцевих засобах, які можна використовувати в інтересах мед. служби (цивільні лікувальні заклади, будівельний матеріал, паливо, санітарна техніка тощо).
Мед. служба бере участь у проведенні хімічної та радіаційної розвідки, що збирає відомості про застосування противником ОР і зараженні місцевості РВ, а також проводить ці види розвідки в районах розташування медичних установ. Участь мед. служби у проведенні хімічної і радіаційної розвідки полягає у проведенні експертизи води і продуктів харчування на зараженість РВ і ІВ.
В ГО медична розвідка проводиться при виникненні вогнищ масових уражень з метою визначення розміру санітарних втрат, виявлення збережених будівель для використання їх у цілях розгортання етапів медичної евакуації, можливості використання доріг, а також уточнення санітарно-епідеміологічної обстановки.
Медична розвідка повинна вестися безперервно, так як відомості, що подаються нею, мають цінність при своєчасності їх отримання. Відомості медичної розвідки повинні бути достовірними, так як в іншому випадку це призведе до невідповідним обстановці рішень з усіма витікаючими з цього наслідками. Медична розвідка повинна бути наступною, тобто забезпечувати необхідну взаємну інформацію мед. начальників та інших зацікавлених осіб і установ. Крім збору потрібних відомостей, медична розвідка повинна бути дієвою, тобто проводити деякі невідкладні і підготовчі заходи (знешкодження води, трасування майданчики для розгортання мед. установ, її обладнання та ін.).
Для проведення медичної розвідки розпорядженням начальників мед. служби (підрозділів, установ) створюються розвідувальні групи, очолювані досвідченими лікарями або фельдшерами. До складу групи включається молодший медперсонал. Групі ставлять певні завдання і виділяють оснащення, необхідне для їх виконання, транспорт, а також вказують терміни подання розвідувальних даних. Ці дані особу, яка очолює групу медичної розвідки, повідомляє у вигляді письмового повідомлення або звітної картки. Остання являє собою схему обстеженого об'єкта (ділянки місцевості, населеного пункту) з нанесеними на неї розвідувальними даними, забезпечену пояснювальним текстом. Схему викреслюють у наближеному масштабі, користуючись умовними топографічними знаками (див. рис). Дані розвідки на схемі зображуються графічно умовними знаками, загальноприйнятими або встановленими начальником, організуючим медичну розвідку. Якщо умовні позначення не загальноприйняті на вільному полі звітної картки даються їх пояснення (експлікація). У лівому верхньому куті схеми викреслюють стрілку, що вказує напрям на північ; під схемою позначають чисельний або лінійний масштаб. Обов'язково повинно бути зазначено, кому призначений документ, час і місце його складання, внизу повинна бути розбірливий підпис укладача.звітна картка медичного розвідника