Медико-санітарна служба відомств

Медико-санітарна служба відомств - медична організація в системі ряду міністерств і відомств, що має самостійні органи управління та мережу лікувально-профілактичних установ.
Медико-санітарна служба відомств є частиною загальнодержавної системи охорони здоров'я населення в СРСР і діє за єдиним принципам і методам радянської охорони здоров'я, у силу чого існування відомчих органів і установ охорони здоров'я не порушує єдності радянської медицини. Медико-санітарна служба відомств доповнює лікувально-профілактичну і санітарно-противоэпидемическую діяльність територіальних органів та установ охорони здоров'я, враховуючи у своїй роботі специфіку і професійні особливості праці зайнятих у системі даних міністерств і відомств контингентів населення (працівники ж.-д. транспорту, цивільної авіації, військовослужбовці та ін).
Безпосередньо підпорядковуючись у своїй оперативній та адміністративно-господарської діяльності відповідного міністерства (відомства), органи та установи медико-санітарної служби відомств координують свою роботу з територіальними органами охорони здоров'я (міністерствами охорони здоров'я союзних республік, крайовими, обласними, міськими і районними відділами охорони здоров'я Рад депутатів трудящих і підлеглими їм мед. установами).
Організаційна структура, а також обсяг медико-санітарної служби відомств і характер її діяльності різні в різних міністерствах і відомствах, що залежить від конкретних цілей і завдань, що стоять перед кожною службою.
У завдання лікарсько-санітарної служби на ж.-д. транспорт входить лікувально-профілактичне обслуговування працівників ж.-д. транспорту та членів їх сімей, надання медичної допомоги пасажирам на шляху прямування на станціях, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя на залізницях.
В системі Міністерства шляхів сполучення СРСР є широка мережа лікарень, поліклінік, амбулаторій, здоровпунктів на підприємствах, медпунктів та кімнат матері і дитини на вокзалах, фельдшерсько-акушерських пунктів, аптек і аптечних кіосків. Наявність пересувних лабораторій, рентгено-флюорографічних, зуболікарських і інших кабінетів створює особливі зручності для обслуговування працівників ж.-д. транспорту та їх сімей в тих випадках, коли вони в силу специфіки роботи не користуються звичайними поліклінічними установами.
Важлива роль належить медпунктам вокзалів, де надається невідкладна медична допомога пасажирам та особам зі складу поїзних бригад, хворим або потерпілим від нещасних випадків на шляху прямування.
Санітарно - протиепідемічної діяльністю займаються дорожні та лінійні санітарно-епідеміологічні станції, Всесоюзний науково-дослідний інститут залізничної гігієни. Санітарно-епідеміологічна служба спостерігає за виконанням санітарно-гігієнічного режиму на підприємствах, дотриманням санітарних правил перевезення харчових продуктів та інших вантажів, проводить роботу по оздоровленню умов праці і побуту, контролю за санітарним станом станцій, вокзалів та пасажирських поїздів. Великі залізно - дорожні вузли та вокзали мають санітарно-контрольні пункти, які здійснюють заходи щодо попередження інфекційних захворювань.
Загальне керівництво діяльністю лікарсько-санітарної служби на ж.-д. транспорті здійснює Головне лікарсько-санітарне управління МШС СРСР і підлеглі йому відповідні підрозділи при управліннях залізниць.
Медико-санітарна служба відомств цивільної авіації здійснює лікувально-профілактичне обслуговування льотно-технічного складу та іншого персоналу цивільної авіації. Структура цієї мережі та організація роботи лікарень і поліклінік, лікарських і фельдшерських медпунктів в аеропортах враховує специфіку праці обслуговуваних контингентів, визначені підвищені вимоги до оцінки здоров'я членів екіпажів літаків, необхідність перевірки стану їх здоров'я перед польотом і здійснення комплексу спеціальних мед. досліджень. Для керівництва цією роботою в апараті Міністерства цивільної авіації СРСР є медико-санітарне управління.
Організацію мед. обслуговування військовослужбовців та медико-санітарного забезпечення військ здійснює Центральне військово-медичне управління Міністерства оборони СРСР (див. Медична служба Збройних Сил).
В системі деяких міністерств і відомств, відповідальних за виробництво продуктів харчування і торгівлю (харчової, м'ясної і молочної промисловості, рибного господарства, торгівлі), медико-санітарна служба відомств має головним завданням забезпечення поточного санітарного нагляду за станом установ і підприємств та заготівлі, виробництва та реалізації продукції. Проведення поточного саннадзора забезпечується наданням відомчим санітарним органам права оглядати всі підлягають саннадзору об'єкти в системі цього міністерства, проводити проби і брати матеріали для лабораторного аналізу і експертизи, давати керівникам підприємств і установ обов'язкові для них пропозиції щодо здійснення санітарних заходів із зазначенням терміну їх виконання.
У масштабах країни Міністерство охорони здоров'я СРСР координує діяльність не входять в його систему органів і установ охорони здоров'я з питань лікувально-профілактичної допомоги, санітарно-епідеміологічного обслуговування населення, охорони території СРСР від занесення та поширення низки інфекційних захворювань, а також здійснює контроль за цією діяльністю.
Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про охорону здоров'я передбачають, що міністерства, відомства і організації можуть мати у своєму віданні установи охорони здоров'я лише з дозволу Ради Міністрів СРСР і зобов'язані керувати ними відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних республік про охорону здоров'я.