Медичне забезпечення збройних сил

Медичне забезпечення збройних сил - сукупність заходів військово-медичної служби по охороні здоров'я особового складу Збройних Сил, своєчасного надання медичної допомоги ураженим в боях і хворим, якнайшвидшого відновлення їх боєздатності та повернення в стрій.
Медичне забезпечення збройних сил як у мирний, так і у воєнний час організовується за планами начальників медичних, який затверджується командуванням.
У мирний час проводяться лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні, а при відповідних показаннях протиепідемічні заходи. Вони спрямовані на зміцнення фізичного стану військовослужбовців, попередження і зниження захворюваності та оздоровлення праці та побуту військ.
Медичне забезпечення бойових дій військ, являє собою складний комплекс заходів в області лікувально-евакуаційної (див. Лікувально-евакуаційне забезпечення військ), санітарно-гігієнічної та протиепідемічної діяльності мед. служби, а також у галузі медичного постачання військ.
Перед складанням плану медичного забезпечення збройних сил на бойову операцію медичний начальник усвідомлює майбутню завдання медслужби в світлі бойового завдання військ і оцінює обстановку, виявляючи фактори, які можуть впливати на організацію мед. забезпечення військ (співвідношення сил, стан тилу, сан.-епід. стан військ і району їх дій, наявність сил і засобів мед. служби, їх відповідність майбутньої задачі тощо), а також місцевість і стан погоди. У процесі оцінки обстановки робляться висновки, з яких складається рішення медичного начальника з організації медичного забезпечення збройних сил, визначаються можливі санітарні втрати військ (число поранених і хворих), їх ймовірне розподіл за евакуаційним напрямів і періодів бойових дій, встановлюються раціональна угрупування сил і засобів мед. служби, обсяг мед. допомоги на етапах мед. евакуації (див. Медична допомога у військово-польових умовах) і т. п. Для з'ясування різних умов місцевості, які можуть впливати на санітарно-епідеміологічний стан військ або на діяльність медслужби, організується мед. розвідка. Рішення мед. начальника з медичного забезпечення збройних сил оформляється у вигляді плану, в якому передбачаються місце і строки розгортання етапів мед. евакуації, обсяг наданої мед. допомоги, розподіл сил і засобів медслужби, маневр ними, створення резерву, протиепідемічні заходи, порядок постачання мед. майном, заходи щодо протиатомного, санітарно-хімічного та бактеріологічного захисту та ін. У військових з'єднаннях можуть складатися окремі плани лікувально-евакуаційних і протиепідемічних заходів. Досвід Великої Вітчизняної війни показав, що організація М. о. бойових дій військ повинна здійснюватися при суворому обліку всіх умов, що впливають на діяльність мед. служби і в першу чергу у відповідності з бойовою обстановкою.
В сучасних умовах при оснащенні армії новими видами зброї (термоядерним, бактеріологічними, високотоксичними ІВ), застосування яких призводить до виникнення в короткі відрізки часу масових і різноманітних уражень людей, М. о. бойових дій військ набуває досить важливе значення. Масовість, зросла тяжкість уражень, наявність серед постраждалих великого числа осіб з комбінованими бойовими ураженнями, вразливість медпунктів і установ, необхідність приймати заходи щодо їх захисту від зброї масового ураження різко збільшують складність і обсяг роботи медичної служби Збройних Сил (див.). Поява нових видів зброї, зросла рухливість військ і їх здатність наносити потужні удари, часті та різкі зміни обстановки пред'являють до медслужби ряд високих вимог. Медслужба повинна володіти достатньою кількістю лікувально-евакуаційних і протиепідемічних засобів, що мають такий рухливістю, яка дозволяла б швидко переміщувати їх слідом за військами або в осередках масових уражень, де вимагається надання мед. допомоги великому числу уражених або термінове проведення профілактичних і протиепідемічних заходів. Величезне значення в умовах сучасної війни набувають належна підготовка медичного складу, а також безперервне керівництво силами та засобами служби у відповідності з бойової, тилової і медичної обстановки та її змінами в ході бойових дій.
См. також Медичне постачання.