Медична промисловість

Сторінки: 1 2

Медична промисловість - сукупність галузей промисловості, що виробляють лікарські засоби та вироби мед. техніки для населення, органів охорони здоров'я та ветеринарії.
Медична промисловість, будучи складовою частиною матеріальної бази радянської охорони здоров'я, у своєму розвитку повністю відображає його завдання. Номенклатура і обсяг виробництва медичної промисловості визначаються структурою захворюваності населення країни, а також запитами лікувально-профілактичних і наукових мед. установ.
Необхідними умовами розвитку сучасної медичної промисловості є технічний прогрес найважливіших галузей народного господарства, наявність потужної розгалуженої науково-технічної й дослідно-конструкторської бази.
До медичної промисловості відносять наступні галузі.
1. Хіміко-фармацевтичну промисловість, яка включає підприємства, які виробляють синтетичні лікарські речовини, мед. препарати з лікарських рослин, антибіотики, вітаміни, органопрепарати, бактерійних і вірусні препарати, різні дозовані лікарські засоби, у тому числі розчини для ін'єкцій в ампулах, таблетки, драже, аерозолі, мазі, емульсії та ін.
2. Медико-інструментальну промисловість, що виготовляє мед. інструменти, прилади, апарати та обладнання.
3. Виробництво мед. скла і пластичних мас, вироби з яких призначаються для зберігання і транспортування лікарських препаратів, а також для комплектування приладів, апаратів та інших виробів мед. техніки, в тому числі флакони, банки, трубки, циліндри для шприців, вироби для систем переливання крові та ін
4. Сільськогосподарське виробництво, яке займається культивуванням, збором і переробкою лікарських рослин.
Керівництво медичної промисловості здійснюється Міністерством медичної промисловості СРСР.
Створена за роки Радянської влади медична промисловість досягла високого рівня розвитку і в даний час задовольняє потреби населення та органів охорони здоров'я в основних лікарських препаратах і виробах мед. техніки.
Реалізація постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14/1 1960 р. «Про заходи по дальшому поліпшенню медичного обслуговування та охорони здоров'я населення СРСР» дозволила значно розширити виробничі і технічні можливості медичної промисловості.
За 1959-1965 рр. загальний обсяг випуску лікарських препаратів і виробів мед. техніки значно збільшився.
Медичної промисловістю освоєно нові препарати і лікарські форми для лікування серцево-судинних захворювань (анетин, димеколин, дипрофиллин, нитранол, хлорацізін та ін), злоякісних новоутворень (бензотэф, сарколізин, допа, циклофосфан, тіофосфамід, хлорбутин, этимидин та ін), нервово-психічних захворювань (іпразід, мепротан, аміназин, пропазин, бензонал, хлоракон та ін). Освоєно виробництво нових антибіотиків (гризеофульвін, еритроміцин, поліміксин, мономіцин, ністатин, колимицин та ін), вітамінів (фолієва кислота, пантотенат кальцію, В1; В2, В12, B15 та ін), різних протитуберкульозних препаратів, кровозамінників, ендокринних препаратів, ферментів і ін Всього близько 200 найменувань.
Підприємства медико-інструментальної промисловості освоїли різні вироби медичної техніки, у тому числі електронні прилади та апарати для діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, апаратуру для газового наркозу, штучного дихання, штучного кровообігу, регіонарної перфузії, апарати для очищення крові від токсичних речовин при різних формах гострої і хронічної ниркової недостатності, нові інструменти для серцево-судинної та грудної хірургії, нейрохірургії, офтальмології та ін
Обсяг виробництва медичної промисловості в 1970 р. зріс порівняно з 1965 р. в 1,8 рази, в тому числі виробництво антибіотиків - в 2,2 рази, вітамінів - більш ніж в 2 рази, виробів мед. техніки - в 1,65 рази, виробництво мед. скла і пластичних мас - в 1,72 рази. За цей період медична промисловість освоїла понад 200 найменувань нових лікарських препаратів і більше 550 виробів мед. техніки.
За роки восьмої п'ятирічки (1966 - 1970) побудовані нові заводи, створені виробничі потужності, реконструйовані і розширені існуючі промислові підприємства, організовано випуск нових ефективних препаратів, у тому числі для лікування серцево-судинних захворювань, - димекарбина, кокарбоксилази, гомфотина; протиракових засобів - тіодіпіна, асалина, проспедина, олівоміціна; антибіотиків - олеандоміцину, новобиоцина, ристомицина; напівсинтетичних антибіотиків - метициліну, оксациліну, ампіциліну; полівітамінних препаратів - ундевита, декамевита; понад 40 виробів зі скла і пластичних мас, нових стоматологічних і зубопротезних матеріалів.
Швидкими темпами в СРСР розвивається медико-інструментальна промисловість. Обсяг виробництва виробів мед. техніки за останні 25 років збільшився більш ніж в 30 разів.
Виробництво виробів мед. техніки розвивалося за найбільш важливими напрямками медицини хірургічні інструменти, ендоскопічні прилади, наркозні апарати, електронні мед. прилади та апарати офтальмологічні прилади і окулярна оптика, прилади та апарати та різні вироби для мед. лабораторій, обладнання операційних і засоби малої механізації, устаткування зуболікарських кабінетів та ін.
Незважаючи на високі темпи розвитку медичної промисловості, ще не задоволені зростаючі вимоги органів охорони здоров'я та населення по ряду найменувань лікарських засобів і виробів мед. техніки (кортикостероїди, рентгеноконтрастні речовини, шприци, мед. оптика, электромедицинские апарати та ін).
Завдання подальшого розвитку медичної промисловості сформульовані в Директивах XXIV з'їзду КПРС по дев'ятому п'ятирічному плану розвитку народного господарства на 1971 -1975 рр .. Директиви передбачають збільшення випуску продукції медичної промисловості у 1,6 рази, доведення виробництва медикаментів у необхідному асортименті до розмірів, що забезпечують повне задоволення потреб населення, розширення виробництва медичного обладнання та технічних засобів для профілактики, діагностики захворювань, лікування хворих і догляду за ними.
Особливе значення придбають розробляються в даний час засоби машинної діагностики, експрес-аналізатори фізіологічних і біохімічних показників, які дозволять лікарю швидко отримувати інформацію про життєдіяльність організму. Подальший розвиток отримає ультразвукова техніка для діагностичних, терапевтичних та хірургічних цілей. Для діагностики та хірургії ширше будуть використовуватися оптичні квантові генератори (лазери); для різних розділів мед. техніки, створення лікарських засобів будуть застосовуватися нові досягнення хімії полімерів.