Медико-санітарна частина (медсанчастина)

Медико-санітарна частина (медсанчастина) - комплекс лікувально-профілактичних закладів по наданню медичної допомоги робітникам і службовцям промислового підприємства.
Медико-санітарна частина організується, як правило, на великих підприємствах. Ця форма обслуговування наближає медичну допомогу до місця роботи; поряд з допомогою з боку загальної територіальної медичної мережі за місцем проживання робітники отримують медичну допомогу на самому виробництві. Медико-санітарні частини можуть бути різної структури і потужності. В цілях розвитку спеціалізованих видів медичної допомоги за останнім часом практикується організація великих медсанчастин для обслуговування декількох підприємств.
Основним закладом медсанчастини є поліклініка, де проводиться прийом лікарями за основними спеціальностями; крім того, до складу медсанчастини, як правило, входить стаціонар, фельдшерські (сестринські) здоровпункти в основних цехах підприємства; при багатьох медсанчастях знаходяться нічні санаторії-профілакторії: великі медсанчастини мають у штатах санітарного лікаря, санітарно-гігієнічну лабораторію. Всі ці установи працюють під керівництвом головного лікаря - начальника медсанчастини, який призначається відповідним здравотделом. Медсанчастини надають робітникам і службовцям поліклінічну та стаціонарну допомогу; при відсутності стаціонару госпіталізують хворих в територіальні лікарні. Органи охорони здоров'я закріплюють за медико-санітарною частиною місця в цих лікарнях.
Медсанчастини розробляють аварійний план на випадок аварії на підприємстві і створюють недоторканний аварійний запас медикаментів, перев'язувального матеріалу і т. п.
Робітники в медсанчастині обслуговуються за цеховим принципом: до цехів із загальною кількістю робочих близько 2 тис. прикріплюється цеховий лікар-терапевт, який поряд з лікуванням цих робітників у поліклініці медсанчастини організовує і проводить профілактичну роботу в прикріплених цехах, де повинен бути не менше одного робочого дня на тиждень. Цеховий лікар вивчає умови праці робітників, виявляє несприятливі виробничі фактори та фактори зовнішнього середовища, які можуть бути причиною захворюваності і травматизму і вживає заходів до їх усунення. Лікарі і середні медпрацівники медсанчастини стежать за санітарним станом цехів і робочих місць, а також їдалень, душових тощо, проводять санітарно-просвітницьку роботу, беруть участь у підготовці санітарного активу, проводять профілактичні щеплення.
Цеховий лікар медсанчастини систематично аналізує захворюваність з тимчасовою втратою працездатності за окремими професіями; проводить періодичні медичні огляди робітників, які контактують з різними токсичними речовинами, а також робочих підлітків для раннього виявлення можливих профзахворювань, своєчасного лікування та правильного працевлаштування. За цеховим принципом дільничного працюють всі лікарі-спеціалісти медсанчастини: хірурги, акушери-гінекологи та ін. Вони вивчають причини захворюваності і травматизму, вплив умов праці на працюючих, вишукують шляхи профілактики травматизму, гнійничкових захворювань, обстежують роботу цехових здоровпунктів, проводять санітарно-просвітницьку роботу.
В роботі медсанчастини найважливіше значення має диспансеризація, правильне здійснення якої відіграє велику роль у профілактиці захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. Дуже важливим у роботі медсанчастини є єдиний комплексний план оздоровчих заходів, у складанні і виконанні якої беруть участь дирекція підприємства, фабрично-заводський комітет, медико-санітарна частина і районна санітарно-епідеміологічна станція. У цьому плані передбачаються оздоровчі заходи, що виконуються адміністрацією підприємства (наприклад, сантехнічного характеру - поліпшення вентиляції, опалення, освітлення й ін), профорганизацией (розробка планів житлового будівництва, дієтхарчування, санаторно-курортну допомогу та ін), медсанчастини (організація медичної допомоги, зокрема профілактичні щеплення, диспансеризація, періодичні медогляди, сан. просвітництво). См. також Здоровпункт.

Медико-санітарна частина - комплекс лікувально-профілактичних установ, які обслуговують робітників і службовців промислових підприємств, новобудов, шахт, радгоспів і ін.
Основне завдання медсанчастин полягає в наданні кваліфікованої медичної допомоги і проведення профілактичних, оздоровчих заходів на підприємстві.
Медсанчастина наближає медичну допомогу до місця роботи, забезпечує можливість лікарям вивчати виробничі умови, виявляти причини захворюваності і травматизму, розробляти і проводити спільно з адміністрацією підприємства і профспілковою організацією санітарно-профілактичні та лікувальні заходи по зниженню захворюваності і оздоровлення умов праці. Медсанчастина організуються на підприємствах з числом робітників і службовців від 4000 чоловік і більше, а на підприємствах вугільної, нафтової, нафтопереробної, гірничорудної та хімічної промисловості - від 2000 чоловік.
Останнім часом нерідко одна М.-с. ч. створюється для групи найближчих підприємств. Це дозволяє організувати в ній більш потужну поліклініку і стаціонар з великими спеціалізованими відділеннями.
Медико-санітарна частини бувають різної структури і потужності, зазвичай в їх склад входять стаціонар, поліклініка або амбулаторія, здоровпункти, профілакторій.
Більшість М.-с. ч. обслуговує тільки робітників і службовців своїх підприємств. Деякі медико-санітарні частини, крім того, обслуговують родин робітників і службовців, а також населення, яке проживає в райвно їх діяльності.
На чолі Медико-санітарної частини стоїть начальник, який призначається відповідним здравотделом. Робота будується за принципом цехового дільничного обслуговування.
Цеховий ділянку організовується з розрахунку обслуговування цеховим лікарем 2000 робітників і службовців, а на підприємствах хімічної, вугільної, гірничорудної та нафтопереробної промисловості - 1000 робітників і службовців.
Цеховий дільничний лікар, за фахом терапевт, надає лікувальну допомогу в поліклініці або амбулаторії робочим прикріплених до нього цехів і проводить профілактичну роботу безпосередньо в цехах, де він повинен бути не менше одного робочого дня на тиждень. Тут лікар вивчає умови праці робітників, виявляє несприятливі виробничі фактори та фактори зовнішнього середовища, що можуть бути причиною захворюваності і травматизму і вживає заходів до їх усунення.
Цеховий лікар медсанчастини систематично вивчає і аналізує захворюваність з тимчасовою втратою працездатності за окремими професіями.
За цеховим принципом дільничного працюють також і інші лікарі-спеціалісти медсанчастини: хірурги, акушери-гінекологи та ін. Вони вивчають причини травматизму і захворюваності, вплив умов праці на організм, вишукують шляхи профілактики травматизму, гнійничкових захворювань, обстежують роботу цехових здоровпунктів, проводять санітарно-освітню роботу.
Медсанчастина надає робітникам і службовцям поліклінічну та стаціонарну допомогу, якщо вона має свій стаціонар; при відсутності останнього госпіталізують хворих в територіальні лікарні. Для забезпечення першочергової госпіталізації працюють органи охорони здоров'я закріплюють за М.-с. ч. місця в цих лікарнях.
В роботі медсанчастини велике місце займають організація медичної допомоги при травмах, періодичні та цільові профілактичні медичні огляди, диспансерне спостереження окремих груп робітників (див. Диспансеризація).
Медична допомога при травмах забезпечується на підприємстві цілодобово. Перша допомога повинна бути максимально наближена до місця роботи. У великих цехах, що мають цехові фельдшерські або лікарські здоровпункти (див.), медична допомога постраждалим надається безпосередньо здравпунктами, які працюють цілодобово. В інших цехах для надання першої долікарської допомоги при травмах в кожній зміні організовуються санітарні пости з робітників, навчених правилам надання першої долікарської допомоги (накладання шин, стерильної пов'язки, кровоспинного джгута, транспортування потерпілого тощо). У віданні санітарного поста знаходяться цехова аптечка, носилки, шини.
Робітників, які працюють поодинці або невеликими групами на значній відстані від медичного пункту (в шахтах, на лісозаготівлях, трактористів і комбайнерів на полях і т. д.), навчають правилам самодопомоги і взаємодопомоги, забезпечують індивідуальними пакетами.


У разі необхідності при більш серйозних травмах постраждалих направляють у поліклініку чи стаціонар М.-с. ч. або лікарні.
Медсанчастини розробляють аварійний план на випадок можливої аварії на підприємстві і забезпечують недоторканний аварійний запас медикаментів, перев'язувального матеріалу, транспортних засобів і т. п.
Цехові дільничні лікарі проводять періодичні медичні огляди робітників, які контактують з різними токсичними речовинами, а також робочих підлітків (у віці від 16 до 18 років) для раннього виявлення можливих професійних захворювань, своєчасного лікування хворих і правильного працевлаштування. Терміни повторних оглядів встановлені спеціальними наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров'я СРСР. У періодичних медичних оглядах беруть участь також лікарі-фахівці, передбачені наказами для кожної професії, і проводяться всі необхідні лабораторні аналізи, рентгенологічне дослідження.
Фахівці М.-с. ч. організують масові цільові медичні огляди робітників для раннього виявлення туберкульозу, раку та інших захворювань. Виявлені хворі беруться на диспансерний облік фахівцями М.-с. ч. або спеціальними диспансерами для лікування і систематичного спостереження.
У діяльності М.-с. ч. велике місце займають санітарно-гігієнічна та протиепідемічна робота на підприємстві.
Цехові дільничні лікарі, фельдшери та медсестри здоровпунктів повсякденно спостерігають за санітарним станом цехів і робочих місць, а також побутових установ (їдалень, буфетів, душових тощо), проводять санітарно-просвітню роботу, беруть участь у підготовці санітарного активу.
Медсанчастини і здоровпункти беруть участь у контролі за дотриманням заходів по техніці безпеки і охороні праці.
Вся санітарно-профілактична робота М.-с. ч. проводиться в тісному контакті з профспілковою організацією, з залученням робочого активу (членів комісій охорони праці та Рад соціального страхування фабрично-заводського комітету, громадських інспекторів з охорони праці, страхделегатов, членів санітарних постів Червоного Хреста). Керівництво санітарно-профілактичною роботою здійснюють санепідстанції (промсанврачи). Медсанчастини беруть безпосередню участь у складанні єдиного комплексного плану оздоровчих заходів на виробництві та контролі за його виконанням.
План будується на основі аналізу захворюваності і травматизму робітників і передбачає різні заходи по зниженню захворюваності, запобігання травматизму та поліпшення санітарного стану підприємства.
План складається спільно з адміністрацією і заводським комітетом і затверджується директором підприємства. У ньому записуються конкретні заходи санітарно-технічного, санітарно-гігієнічного та лікувально-профілактичного характеру, вказуються конкретні виконавці (адміністрація, профспілкова організація, М.-с. ч.) і терміни виконання.