Метгемоглобинурия

Метгемоглобинурия - присутність метгемоглобіну в сечі; спостерігається при метгемоглобінемії (див.), що супроводжується гемолізом, і свідчить про важкому отруєнні.
Сеча при метгемоглобинурии криваво-червона, містить білок, гемоглобін та його похідні, еритроцити, циліндри.

Метгемоглобинурия - вміст метгемоглобіну в сечі. Спостерігається при метгемоглобінемії (див.) у випадках, що супроводжуються гемолізом, і, як правило, свідчить про важкому отруєнні метгемоглобінобразующімі отрутами (бертолетова сіль, нітрити, анілін, нітробензол та ін).
Сеча при метгемоглобинурии криваво-червона. В ній виявляють білок, кров'яний пігмент, метгемоглобін, гематин, збільшена кількість уробіліну і уробіліногену; в осаді - циліндри, детрит з напівзруйнованих еритроцитів. Наявність метгемоглобіну в сечі встановлюють спектроскопічним дослідженням.