Методика лікувального застосування фізичних вправ. Дозування

Сторінки: 1 2 3 4

Перед призначенням лікувальної фізичної культури визначаються завдання використання фізичних вправ, підбираються засоби і форми для вирішення цих завдань. Щоб зробити все це правильно, необхідно враховувати фазу розвитку хвороби, реакцію на неї організму, стан всіх органів і систем, не залучених в болісний процес, психічну реакцію хворого на захворювання і інші його індивідуальні особливості.
У всіх випадках важливо дотримувати принцип поєднання загального і місцевого впливу фізичних вправ, пам'ятаючи, що одужання багато в чому залежить від загального стану організму хворого.
Кожна фізична вправа, що використовується у лікувальній фізичній культурі, має відновлювальну, підтримує або профілактичний вплив на хворого. Тому при призначенні лікувальної фізичної культури потрібно визначити (крім медичних показань) спрямованість її використання: з метою відновлення порушених функцій, підтримання їх і здоров'я в цілому або з метою попередження захворювань, їх ускладнень та інших відхилень у стані здоров'я.
На основі загальних положень лікувальної фізичної культури будуються різні приватні методики, що відображають своєрідність патофізіологічних і клінічних проявів захворювання у окремого хворого або групи хворих, складені за нозологічного ознакою. Основними принципами застосування лікувальної фізичної культури є цілісність організму (єдність психічного і фізичного), єдність середовища і організму (соціального і біологічного), єдність форми і функції, загального і місцевого, лікування та профілактики (Ст. Н. Мошков, 1984).
Методика лікувальної фізичної культури повинна бути заснована на общепедагогических (дидактичних) принципів. Ефективність її можлива лише при активному відношенні хворого до занять. Пояснення методистом перспективи прискорення відновлення порушених функцій під впливом занять фізичними вправами підвищує інтерес хворого до них.
Принцип наочності при навчанні рухам здійснюється не тільки через зорові відчуття, але і за допомогою інших органів чуття. Показ фізичних вправ підтверджує пояснення і допомагає займається правильно їх виконувати.
Принцип доступності залежить від оцінки лікарем або методистом клінічного прояву хвороби та рівня фізичної підготовленості хворого.
Оздоровчий ефект лікувальної фізичної культури є результатом реалізації принципу систематичності занять, побудованих з урахуванням поступовості і послідовності виконання вправ. Заняття починаються з простих і легких, відомих хворому вправ. По мірі зростання його функціональних можливостей призначаються більш складні вправи (при строгому обліку реакції організму). Заняття проводяться щодня, іноді по кілька разів на день, при певній дозі, в поєднанні з призначеним режимом дня.
Принцип індивідуального підходу передбачає врахування статі, віку, рівня тренованості, загального стану хворого, перебігу основного та супутніх захворювань.
Поряд з дидактичними принципами велике значення має оптимальне дозування засобів лікувальної фізичної культури - встановлення сумарної дози (величини) фізичного навантаження при застосуванні як однієї вправи, так і якогось комплексу (ранкова гімнастика, заняття лікувальною гімнастикою, прогулянка і ін) (Ст. Н. Мошков).
Фізичне навантаження має бути адекватне функціональним можливостям хворого. Надмірно мала або велика навантаження не матиме достатнього лікувального дії. Навантаження дозується вибором вихідних положень, підбором вправ, числом загальнорозвиваючих і дихальних вправ, їх тривалістю, кількістю повторень кожної вправи, темпом, амплітудою рухів, ступенем силового напруги, складністю рухів, їх ритмом, емоційністю занять, їх щільністю.
У лікувальній фізичній культурі вибір вихідних положень залежить від рухового режиму, призначеного лікарем. Розрізняють три основних вихідних положення: лежачи (на спині, на животі, на боці), сидячи (в ліжку, на стільці, на килимі з прямими ногами, сидячи в ліжку або на стільці зі спущеними ногами), стоячи (рачки - колінно-кистьове, на получетвереньках - колінно-ліктьове, стоячи без опори, з опорою на милиці, палиці, ходилки, бруси, поперечину, гімнастичну стінку, спинку стільця і т. д.). Наприклад, при захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем можна виконувати вправи в положеннях лежачи, напівлежачи з високо піднятою головою, сидячи, стоячи, при хворобах органів травлення - сидячи, лежачи на спині, стоячи; при пошкодженнях хребта - лежачи на спині і на животі, стоячи на четвереньках, напівлежачи, стоячи.