Миостатика

Миостатика (від грец. mys, myos - м'яз і statikos - стосовний до рівноваги, що встановлює) - сукупність механізмів рухової системи, що визначають зміну м'язового тонусу, що забезпечує підтримку положення тіла в просторі і пози, на тлі якої виконується рухова діяльність.. Поняття введено Штрюмпелем (A. Strumpell).
Миостатика об'єднує статичні рефлекси, що підтримують положення тіла при лежанні, стоянні або сидінні, і статокинетические - при пасивних і активних рухах. Вона представляє складну сукупність тонічних рефлексів, що виникають з різних рецептивних полів (вестибулярний апарат, шкіра, суглоби, сухожилля, м'язи тощо). Значна роль у миостатике належить ретикулярної формації середнього і довгастого мозку та мозжечку. У формуванні М. велике значення має зворотна афферентация, що йде від м'язів.