Комбінований мітральний порок

Прогноз при даному варіанті комбінованого мітрального пороку несприятливий, так як компенсація пороку відбувається за рахунок слабкого лівого передсердя і правого шлуночка. Несприятливим моментом є і той факт, що порок поступово прогресує (стеноз). Крім того, мабуть, при цьому варіанті частіше, ніж при інших, виникають важкі ускладнення, такі як емболія артерій мозку і мерехтіння передсердь.
* * *
Третій варіант комбінованого мітрального пороку характеризується відсутністю переважання недостатності або стенозу, а є поєднання значного мітрального стенозу зі значною мітральної недостатністю. У таких хворих, за даними В. О. Незлина, митральное отвір виявлялося менше 1 см2 і виявлялася потужна хвиля регургітації.
В даній групі хворих клінічно виявляються симптоми, властиві і митральному стенозу і мітральної недостатності. У хворих зазвичай відзначається збільшення меж серця вгору, вліво і вправо, посилений верхівковий поштовх пальпується. При аускультації визначається плескають I тон, що дме систолічний шум з великою зоною проведення вліво і в діастолі довгий діастолічний шум.