Комбінований мітральний порок

При електрокардіографічної дослідженні може бути нормальне положення електричної осі серця (якщо відбулося нівелювання електрокардіограми при гіпертрофії правого і лівого шлуночків). Дуже рано змінюється зубець Р, який стає широким, розщепленим, низьким. В одних відведеннях можна відзначити ознаки гіпертрофії одного шлуночка, в інших - іншого. Але іноді електрокардіограма не дає вказівок на гіпертрофію того чи іншого шлуночка.
На фонокардиограмме реєструються 2 шуму - систолічний і діастолічний. За допомогою цього методу вдається віддиференціювати III тон від тону відкриття мітрального клапана. Наявність III тону свідчить на користь мітральної недостатності, а тону відкриття мітрального клапана - на користь мітрального стенозу.
Рентгенологічно поряд з характерною картиною виявляються ознаки мітрального стенозу мітральної недостатності. У ряду хворих відзначаються ознаки переважання стенозу, в інших - недостатності (Р. С. Ажеганова та ін, 1973). В цілях розпізнавання превалювання того чи іншого пороку вдаються і до электрокимографическому дослідженню, а для вирішення питання про хірургічне втручання використовують спеціальні методи дослідження серця (зондування і ангіокардіографію).
Описане поєднання при пороці серця є несприятливим для хворого, так як при ньому відзначаються значні гемодинамічні порушення, в результаті яких досить швидко розвивається недостатність кровообігу.
Таким чином, на підставі клінічних даних і результатів додаткових методів дослідження вдається вирішити питання про переважання того чи багато пороку. Це має велике практичне значення для прогнозування та визначення можливості хірургічного втручання.