Комбінований мітральний порок

Електрокардіографічне дослідження. При превалюванні мітральної недостатності на електрокардіограмі зазначається відхилення електричної осі серця вліво, рано з'являється типовий «Р-mitrale». Зубець Р розширені, низький, іноді, особливо на перших етапах розвитку пороку, високий, розщеплений. Такі зміни зубця Р на електрокардіограмі пов'язані з тим, що поєднання недостатності і стенозу мітрального клапана призводять до досить ранньому і швидкого розширення порожнини і гіпертрофії міокарда лівого передсердя. У стандартних або грудних відведеннях при превалюванні недостатності мітрального клапана виявляються ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. У деяких хворих на наявність мітрального стенозу вказують електрокардіографічні ознаки гіпертрофії правого шлуночка. При цьому може відзначатися збільшення зубця R у aVR і в правих грудних відведеннях. На переважання недостатності мітрального клапана, як показано на рис. 14, вказують ознаки зміни процесів реполяризації в лівому шлуночку (зміщення сегмента ST і негативний зубець Т у лівих грудних відведеннях, у I стандартному та aVL).