Комбінований мітральний порок

Гемодинамічні показники (на підставі вивчення тахоосциллограмм і сфигмограмм) при комбінованому мітральному пороці характеризуються зменшенням хвилинного об'єму крові, пов'язаним з регургітацією її з лівого шлуночка в ліве передсердя, яка іноді досягає високих ступенів - більше 50% загального викиду (Ф. ф. Каперко, 1964; А. А. Горбаченко, 1966, 1969). У той же час інші автори (Н. А. Шалков, 1941, 1970; Goldberg, Bakst, Bayly, 1954; Storstein та ін., 1962) при обстеженні хворих у стадії компенсації пороку не виявили істотного відхилення від норми систолічного і хвилинного обсягу крові.