Комбінований мітральний порок

Поликардиографические дані відповідають змінам фаз систоли лівого шлуночка при чистому мітральному стенозі.
Щодо гемодинаміки мітральний порок з переважанням стенозу є несприятливим варіантом: знижується хвилинний об'єм кровообігу, виявляється різке зниження функціональних можливостей серця навіть при стиханні кардиту, що призводить до раннього порушення кровообігу по малому колу аж до набряку легенів. Нерідко розвивається миготлива аритмія (див. рис. 13).