Комбінований мітральний порок

Рентгенологічні ознаки властиві в основному митральному стенозу, але при цьому спостерігаються і ознаки збільшення лівого шлуночка (рис. 18 а, б).

Рис. 18. Рентгенограма органів грудної клітини хворого Б. 13 років.
Клінічний діагноз: ревматизм, безперервно-рецидивуючий перебіг Комбінований мітральний норок з переважанням стенозу. Миготлива аритмія. НК2σ.
а - передня проекція. Серце мітральної конфігурації, різко розширене в поперечнику. Виражені застійні явища в легенях; б - ліва бокова проекція. Є значне збільшення правого шлуночка, лівого передсердя. Збільшення лівого шлуночка помірне.