Деякі результати клініко-біохімічних та антропометричних спостережень

Сторінки: 1 2 3

Всі експерименти на лабораторних тваринах свідчать про те, що жовтий цукор майже повністю позбавлений недоліків білого і, крім того, безумовно корисний продукт. Тим не менш, останнє слово має бути за об'єктивними даними, отриманими на людину, так як саме для нього і призначається жовтий цукор. Дослідження нового лікарського засобу або харчового продукту переслідують дві основні мети: встановлення нешкідливості та визначення корисних властивостей. Повторимо, що майже глобальний експеримент використання жовтого цукру поставлений самим життям. При цьому підозри про токсичність жовтого цукру ніколи не виникали. У попередніх розділах наводилися епідеміологічні дані, в яких споживання населенням ряду країн жовтого цукру пов'язували з меншим поширенням серцево-судинних захворювань і карієсу. Ці результати можна розглядати як непрямі вказівки на корисність жовтого цукру. У літературі нам не вдалося знайти будь-яких спостережень на людях корисних властивостей жовтого цукру.
За нашою пропозицією і за нашої участі було проведено чотири дослідження. Перше виконували А. Л. Вовси-Колштейн і Є. І. Прищиц - співробітники лабораторії високогірних медико-біологічних досліджень АН ТаджССР. Спостерігали дві групи здорових молодих чоловіків приблизно одного віку, тільки що прибулих у високогірний район на висоту 3600 м над ур. м., де їх чекали всі труднощі періоду адаптації, життя і роботи протягом тривалого періоду. В I групі (30 осіб) 30 г білого цукру замінювали на жовтий. У групі ІІ (контрольної, 30 осіб) весь споживаний цукор (130 г) був рафінованим. Дослідження проводили за методом подвійного сліпого контролю. Перед початком спостережень, а потім повторно через місяць і далі один раз у 3 місяців вивчали ряд суб'єктивних (скарги, сон, апетит, стомлюваність та ін) і об'єктивних (звернення до лікаря, частота пульсу і простудних захворювань, маса тіла, артеріальний тиск, картина крові, що включає дані загального аналізу крові, кількість білка і цукру) показників.
У першу добу і тижні перебування в умовах високогір'я випробовувані зазвичай висувають багато різних скарг. Найбільш частими в даному випадку були головний біль, запаморочення, задишка, серцебиття, зниження апетиту, сонливість, слабкість, утруднене засипання, дратівливість і ін., Як видно з отриманих даних (табл. 17), в II групі протягом 1-го місяця перебування в умовах високогір'я кількість скарг зменшилась в меншій мірі, ніж в групі I. Отримані дані свідчать про те, що жовтий цукор сприяє більш швидкому і більш ефективному розвитку компенсаторних механізмів адаптаційного процесу. У наступні місяці протягом року кількість скарг продовжувало зменшуватися і відмінності між групами кілька згладжувалися.
Маса тіла - об'єктивний показник процесу адаптації. У перші тижні перебування на висоті зазвичай спостерігали його зменшення, а потім поступове відновлення (рис. 3). У групі II вихідна середня маса тіла піддослідних за 1-й місяць знизилася більш ніж на кілограм, потім відновилася, стала наростати, але до кінця року ще відрізнялася від середньої маси тіла осіб, які брали жовтий цукор. У групі I середня маса тіла протягом першого і найбільш важкого періоду адаптації знизилася всього на 300 р, вихідний рівень відновився приблизно на місяць раніше, ніж у групі II.
Динаміка адаптаційних зрушень частоти пульсу та рівня артеріального тиску в спокої була приблизно однакова, але протягом 1-го місяця при дозованих фізичних навантаженнях час відновлення частоти пульсу та рівня артеріального тиску під впливом жовтого цукру скорочувалася на 15-20 %. Зміни показників червоної крові (кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну) свідчать про більшої активності адаптаційних процесів у осіб, що споживали жовтий цукор. В даному випадку жовтий цукор сприяє розвитку компенсаторних реакцій. У перші тижні жовтий цукор визначив декілька менше падіння рівня цукру в крові; зміст, білка в сироватці крові обох груп піддослідних було практично однаковим. Протягом року перебування в умовах високогір'я випробовувані групи II звернулися до лікаря з приводу різних захворювань 41 раз, а групи I - 31 раз. Будь-якого несприятливого або шкідливої дії жовтого цукру протягом безперервного 12-місячного споживання виявлено не було.