Сторінки: 1 2 3 4

Немедикаментозне лікування

Все більш розширюється застосування в терапії алкоголізму немедикаментозних методів. Зокрема, голкорефлексотерапія сприяє мобілізації резервних сил організму, активізує неспецифічні захисні механізми і специфічні реакції компенсації. Найчастіше голковколювання застосовується при купировании алкогольного абстинентного синдрому, а також для боротьби з різними соматичними наслідками вживання алкоголю. Для купірування алкогольного абстинентного синдрому застосовуються також розроблені в останні роки спеціальні методи електростимуляції певних зон мозку. Досить успішним при лікуванні алкогольного абстинентного синдрому виявилося використання методу управління поверхневої краніоцеребральної гіпотермії (охолодження поверхні черепа за допомогою води або повітря в спеціальних апаратах).
Полегшують перебіг алкогольного абстинентного синдрому і сучасні методи детоксикації (видалення токсичних речовин з організму. Наприклад, застосування методу гемосорбції засноване на використанні речовин, що вибірково видаляють з крові в процесі фільтрації крові токсичні продукти. Частіше для цих цілей використовуються активоване вугілля або іонообмінні смоли.
Схоже, що друге народження переживає сьогодні і магнітотерапія алкоголізму, що пов'язана з якісним покращенням апаратури, розширенням можливостей для спрямованих впливів.
І все ж головним і незамінним методом лікування хворих на алкоголізм залишається психотерапія. Психотерапевтичний вплив, безумовно, має пронизувати весь процес лікування алкоголізму.
У практиці сучасної психотерапії алкоголізму простежується кілька загальних тенденцій. По-перше, все більше поширення отримують психотерапевтичні методики, що поєднують переваги різних психотерапевтичних методів. По-друге, зростає інструментальне забезпечення психотерапевтичного процесу, при цьому особливо широко використовується апаратура, що забезпечує зворотний зв'язок лікаря і пацієнта, відеомагнітофони, різні аудіовізуальні засоби. По-третє, зростає питома вага поєднаних методів. Психотерапевтичний вплив здійснюється на тлі фармакотерапії, магнітотерапії, електростимуляції і т. д. В-четверте, явна перевага віддається проведення групової психотерапії в малих групах.
Арсенал психотерапевтичних методів, що застосовуються в терапії алкоголізму, розширюється, хоча і не так швидко, як хотілося б. На перший план сьогодні виходять методи групової психотерапії. Секрет їхньої привабливості в тому, що групові методи психотерапії дозволяють домогтися того, що малоосуществимо в рамках індивідуальної психотерапії. Виявлено, що у хворих на алкоголізм існує свого роду психологічний захист по відношенню до раціональним формально-логічним доводам ззовні. Цим і пояснюється низька ефективність індивідуальної раціональної психотерапії - лікарю буває дуже складно пробитися через «оборонні» побудови психіки хворого, подолати своєрідне спротив і неприйняття расходящейся інформації. В цьому плані групова психотерапія істотно знижує умовний поріг опору. Під тиском групового думки набагато легше формуються нові позиції та ціннісні орієнтації хворих. Таким чином, проблема зводиться до пошуків методів, які організовують групове вплив в напрямку, потрібному для реалізації цілей лікування.
Пріоритет отримує психотерапія в малих групах, які включають до дев'яти осіб. Уявлення про особливе значення малих груп прийшло до психотерапії алкоголізму з соціології та соціальної психології. Було встановлено, що малі групи - це відносно стійкі «мікросистеми великих спільнот». Вважається, що кожна людина є членом 5-6 малих груп, у яких він здійснює мають для нього особливе значення контакти. Малі групи - необхідна прошарок між індивідом і суспільством (формальною організацією). За деякими підрахунками, загальна кількість малих груп на Землі досягає багатьох мільярдів, перевищуючи чисельність населення (Міллз, 1972).
Мала психотерапевтична група здатна як єдиний організм (зі своєю ієрархією, ідеологією, поділом ролей і т. д.) адаптуватися до ситуації, зберігати згуртованість, виробляти єдину думку. При цьому психотерапевтична група має і чіткі закони групової динаміки групового взаємодії. За даними різних авторів, налічується 5-8 стадій групової динаміки.
Психотерапія в малих групах хворих алкоголізмом дозволяє успішно братися за вирішення таких складних завдань, як подолання нерозуміння свого захворювання і заперечення його наявності (анозогнозії) і формування у хворих адекватних уявлень про себе і своєму захворюванні, здійснення психокорекції, зміцнення установок на тверезість і утримання від алкоголю. Досить ефективний у малих групах такий метод, як групові дискусії в різних модифікаціях. Головне полягає в управлінні процесом групового взаємодії з боку психотерапевта.