Невропатологія

Невропатологія - область клінічної медицини, що вивчає захворювання нервової системи (головного та спинного мозку, периферичної і вегетативної нервової системи). До неї відноситься також вивчення географічного поширення хвороб нервової системи, дитяча та шкільна невропатологія, неврогигиена і психоневрология.
Невропатологія входить в поняття неврологія - вчення про здорової і хворої нервової системи, яка включає розділи: анатомія, гістологія, ембріологія, порівняльна анатомія, фізіологія, порівняльна фізіологія і патофізіологія нервової системи.