Нейрохірургія

Нейрохірургія - розділ хірургії, що розробляє оперативні методи лікування захворювань і травматичних ушкоджень центральної (головний і спинний мозок) і периферичної (соматичної і вегетативної) нервової системи і вивчає етіологію, патогенез, клініку і діагностику цих захворювань. Основні напрямки нейрохірургії: нейроонкологія (вивчення пухлин нервової системи), нейротравматология (гостра травма нервової системи і залишкові явища), судинна патологія, запальні та гнійні процеси і їх наслідки, вроджені захворювання нервової системи та ін