Метод нейтралізації

Метод нейтралізації - об'ємний (титрометричний) метод визначення концентрації кислот (ацидиметрия) і лугів (алкалиметрия) в розчинах.
В основі методу нейтралізації лежить використання реакції нейтралізації, тобто з'єднання водневих і гідроксильних іонів: Н+ + ОН-20.
При визначенні концентрації кислоти до точно відміряному піпеткою обсягу досліджуваного розчину поступово доливають із бюретки робочий розчин лугу (зазвичай NaOH) відомої концентрації, поки не зміниться забарвлення індикатора, попередньо доданого до титруемому розчину. Об'єм робочого розчину, який пішов на взаємодію з кислотою, відраховують за шкалою бюретки. Визначення концентрації лугу виробляють аналогічним шляхом, тільки в якості робочого розчину в цьому випадку використовують розчин кислоти (зазвичай HCl). Концентрацію кислоти або лугу обчислюють за формулою ,
де V і Vp - обсяги, а Н і Hp - нормальні концентрації аналізованого і робочого розчинів відповідно.
При титруванні слабкої кислоти сильним лугом як індикатор застосовують зазвичай фенолфталеїн, а при титруванні слабкої лугу сильною кислотою - метиловий оранжевий. При титруванні сильної кислоти сильним лугом можна застосовувати будь-який з названих індикаторів.
Метод нейтралізації широко застосовується в клінічних і санітарно-гігієнічних лабораторіях. См. також Титрування.