Гігієнічні нормативи

Гігієнічні нормативи - прийняті санітарним законодавством, санітарними нормами і правилами) кількісні показники, що характеризують умови праці та зовнішнього середовища і забезпечують найбільш сприятливі умови професійної діяльності та життя населення. Система гігієнічних нормативів охоплює: температуру повітря, його вологість і швидкість руху в робочих приміщеннях, житлових і громадських будівлях, інтенсивність променистої енергії різних ділянок спектра, інтенсивність шуму і вібрацій, вміст хімічних речовин в повітрі, воді, їжі, кількість харчових речовин і харчові раціони людей в залежності від віку і виконуваної роботи, тривалість праці та відпочинку, властивості одягу, розміри шрифтів підручників та ін.