Нозологія

Нозологія - вчення про конкретних нозологічних формах хвороб.
Нозологічна форма - чітко окреслені патологічні стани, що мають певну етіологію, патогенез і характерні клініко-анатомічні прояви. Виділення нозологічних форм є основою класифікації хвороб. У поняття нозологічна форма входить комплекс функціонально-структурних порушень, що відбуваються в органах і тканинах, захисно-пристосувальні механізми організму, що включаються у відповідь на дію хвороботворного початку.