Громадський санітарний інспектор

Громадський санітарний інспектор - громадський помічник санітарного лікаря, епідеміолога, дільничного і цехового лікаря в проведенні санітарно-оздоровчих, протиепідемічних та інших профілактичних заходів. Найбільш важливу роль громадські санітарні інспектори грають у поточному санітарному нагляді за дотриманням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил на промислових підприємствах, культурно-побутових, торговельних установах, на підприємствах громадського харчування, в дитячих установах, колгоспах і на інших об'єктах, що підлягають санітарному контролю. Обов'язки громадського санітарного інспектора виконують у добровільному порядку у вільний від основної роботи час робітники, службовці, колгоспники, учні та інші групи населення, найчастіше з числа членів Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Громадські санітарні інспектори затверджуються головним лікарем санітарно-епідеміологічної станції району або міста за погодженням з місцевою профспілковою організацією та комітетом Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця зазвичай на термін два роки. Громадські санітарні інспектори проходять обов'язкову підготовку, організовану санітарно-епідеміологічною станцією, з 20-годинний (для громадських санітарних інспекторів сільськогосподарських об'єктів 22-годинний) програмою санітарного мінімуму, після чого одержують спеціальне посвідчення, підписане головним лікарем санепідстанції та головою комітету Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Громадські санітарні інспектори мають право при пред'явленні посвідчення відвідувати закріплені за ними об'єкти контролю, знайомитися з матеріалами, що характеризують санітарний стан об'єкта, вносити через санітарно-епідеміологічну станцію пропозиції про усунення зазначених порушень санітарних і складати акт обстеження. Громадський санітарний інспектор проводить роботу за планом і під керівництвом санепідстанції. Громадські санітарні інспектори підзвітні перед санітарно-епідеміологічною станцією, яка веде персональний облік, і комітетом Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.