Епідемічний осередок

Епідемічний осередок - місце перебування джерела інфекції (хвора людина, бактеріоносій, тварина-носій) з навколишнього його територією в тих межах, в яких він здатний в даній конкретній обстановці при даній інфекції передавати заразне початок оточуючим. Просторова протяжність вогнища, його межі визначаються характером інфекційного захворювання, умовами соціально-побутової обстановки, для багатьох інфекцій - природними умовами і т. д. Так, для висипного тифу епідемічним вогнищем буде місце, де знаходиться хворий - єдине джерело інфекції, особи, соприкасавшиеся з хворим, речі, на яких можуть виявитися заразилися від хворого воші. Межі такого вогнища можуть обмежуватися однією квартирою, казармою, гуртожитком, а можуть виходити за межі населеного пункту, охоплювати район, область. Епідемічний осередок при чумі - це не тільки хворий, соприкасавшиеся з ним люди і, можливо, інфіковані речі, але і територія, на якій мешкають тварини - хранителі чумної інфекції (ховрахи, бабаки, мишоподібні гризуни і т. д.) і переносники чуми - блохи.
У поняття епідемічного вогнища може входити тільки один хворий (наприклад, при кору) та територія, на яку може поширюватися заразне початок. Це зазвичай квартира, дитячий сад, школа. Але вогнище може бути досить протяжним, з безліччю хворих і бактеріоносіїв (при поширилася холери, натуральної віспи та ін).
Епідемічний осередок вважається ліквідованим, коли знешкоджений джерело інфекції (госпіталізація); навколишні перевірені на носійство і вільні від нього; у вогнищі проведені заходи щодо знищення збудника хвороби або переносників інфекції (дезінфекція, дезінсекція); коли закінчується максимальний термін інкубації при даної хвороби, контактні особи не хворіють (див. також ендемічний Осередок).

Епідемічний осередок. Позначається цим терміном явище правильніше називати «осередком заразною хвороби» (Ст. Л. Громашевський). Термін «епідемічний осередок» недостатньо конкретним, що призводить до різного його тлумачення. Кожен осередок заразної хвороби є ланкою епідемічного процесу.
Умовами існування вогнища заразною хвороби є: а) наявність у певному місці (сім'я, квартира, будинок, гуртожиток тощо) джерела інфекції (хворий, носій інфекції); б) наявність умов для подальшої передачі інфекції. Територія можливого поширення інфекції з даного вогнища заразною хвороби може бути різної протяжності, що пов'язано з характером механізму передачі інфекції при кожній хворобі, а також з віковими, побутовими, професійними, соціальними та іншими особливостями колективу людей, де виник осередок заразної хвороби. За умов, що визначають високу інтенсивність передачі інфекції, територія розповсюдження інфекції з даного вогнища може бути значною. Участь окрилених членистоногих у передачі інфекції визначає можливість поширення інфекції з даного вогнища на великій території.
При деяких умовах - несвоєчасне виявлення вогнища, неправильна діагностика захворювання, недостатність протиепідемічних заходів у вогнищі можуть з'явитися повторні і навіть численні захворювання. Множинні захворювання в осередку можуть виникати також при одночасному зараженні людей від загального джерела інфекції.
Осередок заразної хвороби існує протягом періоду часу, обумовленого особливостями даної хвороби і терміном, необхідним для проведення необхідних протиепідемічних заходів. Осередок заразної хвороби може вважатися ліквідованим, якщо джерело інфекції знешкоджений (госпіталізація), коли всі навколишні хворого (носія інфекції) перевірені на носійство і вільні від нього; коли у вогнищі проведені заходи щодо знищення збудника хвороби або переносників інфекції - членистоногих (дезінфекція, дезінсекція, при необхідності санітарна обробка) і ефективність їх проконтрольована; нарешті, коли закінчиться максимальний термін інкубації при даній хворобі і всі навколишні хворого залишаться здоровими.
Вогнище припиняє своє існування зазвичай внаслідок проведених протиепідемічних заходів, значно рідше спостерігається згасання вогнища внаслідок інших причин, з яких основна - неможливість передачі інфекції.
Ототожнення понять «епідемічний осередок» і «інфекційний вогнище» (джерело інфекції) неправильно. Під вогнищем інфекції розуміються місцеві прояви інфекційного процесу в організмі людини або тварини.