Офтальмометрия

офтальмометр
Офтальмометр

Офтальмометрия - вимірювання радіусів кривизни поверхні рогівки за допомогою офтальмометра (рис.). Дослідження проводять у затемненій кімнаті. Досліджуваний поміщає підборіддя на підставку офтальмометра; прилад встановлюють так, щоб на роговій оболонці досліджуваного очі вийшло відображення світлових фігур, одна з яких має форму драбинки, інша прямокутника.
За допомогою гвинта джерела світла на дузі приладу зрушують або збільшують до тих пір, поки відображені на рогівці середні світлові фігури не прийдуть в зіткнення. По дузі приладу відраховують радіус кривизни передньої поверхні рогівки в міліметрах. Для визначення ступеня рогівкового астигматизму (див. Астигматизм ока) призводять до зіткнення відображені фігури в горизонтальному меридіані, потім повертають дугу приладу на 90°. За величиною насунення або розбіжності фігур визначають ступінь рогівкового астигматизму в діоптріях: кожна сходинка драбинки світловий фігури відповідає одній діоптрії (див.).

Офтальмометрия (від грец. ophthalmos - очей і metreo - вимірюю) - вимірювання анатомо-оптичних елементів очі. У більш вузькому сенсі під О. розуміють дослідження ока за допомогою оптичного приладу - офтальмометра, що дозволяє визначати радіуси кривизни поверхонь рогівки і кришталика. Принцип такого визначення заснований на тому, що поверхні рогівки і кришталика є не тільки заломлюючими, але і відображають, тобто мають властивість дзеркала. Радіус кривизни дзеркальної поверхні (р) визначається за формулою:
R=2 Вα/A, де А - величина предмету, що відбивається в дзеркалі, а - величина дзеркального зображення і В - відстань від предмета дзеркала. О. зводиться до вимірювання величини зображення об'єкта на поверхні оптичних середовищ ока.
Найбільше застосування отримав офтальмометр Жаваля-Шьетца (рис. 1). Офтальмометрию проводять в темній кімнаті. Голову досліджуваного фіксують на спеціальній підставці. Після включення освітлювальної системи приладу і правильної її установки на рогівці досліджуваного очі виходять зображення двох фігурок - драбинки і прямокутника, що лікар бачить через окуляр оптичної труби. За допомогою особливого гвинта обидві фігурки переміщують до зіткнення одне з одним. В цей момент за вимірювальною шкалою відраховують радіус кривизни передньої поверхні рогівки в міліметрах.
Офтальмометр дозволяє також визначити ступінь рогівкового астигматизму і напрямок його головних меридіанів. Спочатку домагаються торкання фігурок і поєднання ліній, ділять кожну з них навпіл. Така установка відповідає положенню одного з головних меридіанів, визначається по шкалі. Потім прилад повертають на 90° в положення другого головного меридіана. При цьому фігурки або розходяться, або знаходять один на одного. За ступенем насунення драбинки на прямокутник судять про ступінь рогівкового астигматизму: кожна сходинка драбинки відповідає одній діоптрії (рис. 2).

Рис. 2. Розташування фігурок рогівкового зображення при офтальмометрии: 1 - фігурки розведені; 2-вихідне положення фігурок на початку дослідження; 3-8 - положення фігурок при астигматизмі - прямому (3), зворотному (4), з косими осями (5-8).