Охолоджувальні суміші

Охолоджувальні суміші готують з речовин, при плавленні або розчиненні яких відбувається значне поглинання тепла. Для швидкого досягнення постійної температури охолодження всі вхідні в охолоджувальні суміші тверді речовини подрібнюють, а суміш ретельно перемішують. Помірно низьку температуру дають О. е., в яких на 100 г льоду (снігу) беруть хлористого натрію (кухонної солі) 33 р (температура максимального охолодження - 21,2°), хлористого амонію -25 г (-15,8°), азотнокислого амонію - 45 г (-17,3°), азотнокислого натрію - 59 р (- 18,5°), хлористого кальцію кристалічного -143 р (-55°).
Для отримання більш низьких температур використовують О. с. з твердої вуглекислоти з додаванням органічних рідин, що володіють низькою температурою замерзання (етиловий спирт, хлороформ, ефір, хлористий метил). Вони додаються для поліпшення контакту з охолоджуваною поверхнею. У цьому випадку досягаються температури від -77° до -82°. Більш глибоке охолодження дають рідке повітря (-186°) і рідкий азот (-196°).
Охолоджувальні суміші застосовуються переважно в лабораторній практиці.