Охорона здоров'я дітей і підлітків

Охорона здоров'я дітей і підлітків в СРСР - система державних і суспільних заходів, що забезпечують охорону здоров'я і гармонійний фізичний і духовний розвиток дітей і підлітків, попередження і зниження їх захворюваності і смертності.
В цілях виховання здорової, всебічно розвиненого покоління в СРСР організована широка мережа дитячих лікувально-профілактичних установ, дитячих дошкільних установ, шкіл-інтернатів, лісових шкіл, дитячих таборів (у тому числі санаторних) та інших установ.
Медична допомога дітям і підліткам забезпечується лікувально-профілактичними установами. Всією роботою по проведенню профілактичних і лікувальних заходів серед дітей та підлітків до 14 років включно керує дитяча поліклініка (або дитяче відділення в поліклініці для дорослих); на селі - сільська дільнична лікарня; в районному центрі - районна лікарня. Підлітки 15-17 років включно отримують лікувально-профілактичну допомогу в поліклініках для дорослих (є лікарі-терапевти підліткових кабінетів) або у відповідних кабінетах медсанчастин підприємств. Безпосередньо в школах всю лікувально-профілактичну допомогу школярам (I - X класів) надає медперсонал школи, що знаходиться в штатах дитячих поліклінік, фельдшерсько-акушерських пунктів та ін. Лікарі і медсестри дитячих поліклінік, які обслуговують дошкільні установи і школи, проводять всю роботу в тісному контакті і за участю всіх фахівців і дільничних лікарів поліклініки. В дитячих дошкільних установах і школах створюються необхідні умови для збереження, зміцнення здоров'я та гігієнічного виховання дітей.
Робота медперсоналу дошкільних закладів спрямована на створення умов для правильного психофізичного розвитку дітей, організацію фізичного виховання, раціонального харчування, попередження захворювань, у тому числі інфекційних, прищеплення дітям гігієнічних навичок і т. д.
З 1959 р. почалося об'єднання дитячих ясел і дитячих садків у єдиний дошкільний заклад - ясла-садок, в якому знаходяться діти від 2 міс. до 7 років. У яслах-садках забезпечується наступність в обслуговуванні і вихованні дітей різних віків, а також підготовка їх для подальшого навчання в школі.
Медичну допомогу дітям в яслах-садках забезпечується лікарями дитячих поліклінік, до яких вони прикріплені, а також середнім медперсоналом безпосередньо в яслах-садках (див. Ясла, ясла-сад).
Навчально-трудове навантаження і режим занять дітей у школах розробляються і здійснюються за участю органів охорони здоров'я. Контроль за охороною здоров'я дітей та проведенням оздоровчих заходів у дитячих дошкільних установах і школах здійснюють органи і заклади охорони здоров'я разом з органами і закладами народної освіти за участю громадських організацій. Медперсонал шкіл організовує і проводить всі санітарно-гігієнічні та лікувально-профілактичні заходи щодо зміцнення здоров'я, правильного фізичного розвитку дітей, успішному їх навчання та виховання. План і графік роботи шкільного лікаря та медсестри узгоджуються з директором школи та затверджуються головним лікарем поліклініки.
Всі школярі систематично (за графіком) проходять медогляд, в який включаються і антропометричні вимірювання, флюорографія, перевірка гостроти зору, слуху, стану зубів. Всі дані анамнезу, огляду і рекомендації по оздоровленню заносяться в індивідуальну картку школяра; діти розподіляються за групами для занять фізичною культурою, проводиться відбір дітей з відхиленнями здоров'я в спеціальні медичні групи та групи коригувальної гімнастики. У разі необхідності при проведенні медогляду залучаються лікарі інших спеціальностей, які працюють у поліклініці. Всі школярі, які мають відхилення у стані здоров'я (загрозливі по ревматизму, хворі на ревматизм, туберкульоз, реконвалесценти, які тривало і часто хворіють і ін), беруться на диспансерний нагляд, їм проводиться необхідне лікування (санація порожнини рота, профілактичне і протирецидивне медикаментозне лікування, фізіотерапія та інші лікувальні заходи), вживаються всі заходи щодо їх оздоровлення (в школі, вдома, у поліклініці); при необхідності діти направляються в санаторії, де продовжують навчання.
Для попередження інфекційних захворювань школярам у встановлені терміни проводять профілактичні щеплення (проти туберкульозу, віспи, дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту та ін), медперсонал школи виявляє інфекційних хворих, дітей, які контактували з ними; спільно з санітарно-епідеміологічними станціями здійснює противоэпидемическую роботу і сан. нагляд за утриманням приміщень та дотриманням санітарних і гігієнічних норм і правил у школі, контролює роботу шкільних буфетів, їдалень; санітарно-гігієнічні умови роботи учнів у трудових майстернях; організовує санітарно-освітню роботу серед учнів, педагогів і батьків. Шкільний лікар здійснює медичне спостереження за дітьми, які перебувають у школах, в тому числі і за дітьми в групах продовженого дня, контролює дотримання режиму і харчування дітей в них.
У дитячих поліклініках проводяться проф. консультації, де учням-підліткам рекомендують ту чи іншу форму виробничого навчання залежно від стану здоров'я. Дитячі поліклініки проводять роботу з організації та проведення літньої оздоровчої кампанії. Проводять огляди та відбір дітей в санаторні, туристські і загального профілю піонерські табори. Організовують медичне спостереження за дітьми, які перебувають в оздоровчих закладах, вживають заходів щодо профілактики інфекційних захворювань та попередження їх розповсюдження. Охорона здоров'я працюючих підлітків - див. Працю.
Вся науково-дослідна робота з питань охорони здоров'я дітей і підлітків зосереджена в науково-дослідних інститутах педіатрії, гігієни дітей та підлітків, шкільної гігієни, відповідних кафедрах медвузів, де вивчаються режими учнів загальноосвітніх шкіл: їх навантаження, розпорядок дня, фізичне виховання, стан здоров'я, фізичний розвиток, розробляються різні нормативи, санітарно-гігієнічні вимоги до різного типу дитячим установам (школи, школи-інтернати, дитячі дошкільні установи, піонерські табори та ін). Роль середнього медперсоналу в охороні здоров'я дітей і підлітків дуже значна. Особливо важлива діяльність патронажної сестри в дитячій консультації та медсестри в школі. Завданням шкільної медсестри є проведення разом з лікарем санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів у школі. Медсестра або фельдшер, які працюють в школі, допомагають лікарю в проведенні медоглядів, санітарно-просвітницької роботи серед дітей, педагогів, батьків, технічного персоналу, контролюють спільно з педагогами виконання правил особистої гігієни школярами, режиму дня і харчування в школі.
См. також Дитячий будинок, Дитячий садок, Будинок дитини, охорона Здоров'я, Консультація, Лісова школа, Охорона материнства і дитинства, Піонерські табори, Санаторій, Ясла, ясла-сад.

Охорона здоров'я дітей і підлітків - система державних і суспільних заходів, що забезпечують охорону здоров'я і гармонійний розвиток фізичних і духовних сил дітей і підлітків, попередження і зниження дитячої захворюваності та смертності.
У дореволюційній Росії не було державної системи охорони здоров'я дітей і підлітків. Незначні заходи по санітарній освіті і елементарного сан. нагляду проводилися з 1905 р. лікарсько-санітарними частинами навчальних закладів. Радянська система охорони здоров'я дітей та підлітків виникла в перші роки після Великої Жовтневої соціалістичної революції. Радянський уряд видав ряд декретів, спрямованих на збереження життя і зміцнення здоров'я дітей, посилення їх харчування, на боротьбу з дитячою безпритульністю. Почали створюватися дитячі профілактичні амбулаторії, розраховані на контингенти у віці від 4 до 18 років і мали головним завданням всебічне обстеження фізичного та психічного стану дітей та підлітків.
Лікувальну допомогу дітям і підліткам надавали і загальні поліклініки. Дітей до 4-річного віку обслуговували установи охорони материнства і дитинства. Надалі в Москві і ряді великих міст були створені науково-дослідні інститути охорони здоров'я дітей і підлітків, які стали методичними центрами для дитячих лікувально-профілактичних амбулаторій та всіх педіатрів. Одночасно почалася організація оздоровчих дитячих майданчиків (див.), лісових шкіл (див.), піонерських таборів (див.), денних і нічних санаторіїв (див. Санаторій-профілакторій), дієтичних їдальнях та ін
В 30-х і 40-х роках структура органів охорони здоров'я дітей і підлітків зазнала ряд реорганізацій. Так, у 1935 р. були створені дитячі поліклініки. У 1947 р. у зв'язку з об'єднанням лікарняних та поліклінічних установ дитячі поліклініки та жіночі консультації були об'єднані з дитячими лікарнями або з дитячими відділеннями лікарень для дорослих. Ця система функціонує і понині. У дитячому поліклінічному відділенні лікарні дітей всіх віків спостерігає і лікує педіатр даного єдиного лікарського ділянки.
У дитячих поліклініках-консультаціях зосереджені лікарі шкіл і дитячих садків, які забезпечують медичне спостереження за дітьми, які перебувають у школах і дитячих садах.


У своїй роботі медичний персонал шкіл і дитячих садів використовує всі допоміжні діагностичні та спеціалізовані кабінети дитячої поліклініки. Керує роботою лікарів шкіл і дитячих садів головний лікар дитячої поліклініки. Медперсонал шкіл здійснює в школі санітарно-гігієнічні та лікувально-профілактичні заходи, що сприяють зміцненню здоров'я, правильного фізичного розвитку дітей, успішному їх навчання та виховання. План і графік роботи шкільного лікаря узгоджується з директором школи і затверджується головним лікарем поліклініки. Всі школярі один раз на рік проходять медичний огляд з антропометричними вимірюваннями, флюорографією, перевірка гостроти зору, слуху, стану зубів. Всі дані огляду, анамнез і рекомендації по оздоровленню заносяться в індивідуальну картку школяра. Спільно з викладачем фізичної культури лікар розподіляє школярів за групами для занять фізичною культурою, проводить відбір у групи коригувальної гімнастики, контролює проведення фізичних вправ. Шкільний лікар організовує огляд хворих учнів спеціалістами-фахівцями, надає першу допомогу учням, які захворіли в школі, бере на диспансерний облік дітей, хворих на ревматизм, туберкульоз, реконвалесцентів, тривало і часто хворіючих і ін. і проводить їх лікування. Для попередження інфекційних захворювань серед школярів у встановлені терміни проводять профілактичні щеплення (проти віспи, дифтерії, туберкульозу, поліомієліту), виявляють інфекційних хворих, контактних з ними. Дитячі поліклініки спільно з сан.-епід. станціями проводять противоэпидемическую роботу в школі. Медперсонал школи здійснює контроль за санітарно-гігієнічним змістом приміщень школи, роботою учнів у майстернях, харчуванням учнів, проводить санітарно-освітню роботу з учнями, педагогами, батьками. У дитячих поліклініках організовано так звані профконсультації, де учням рекомендують ту чи іншу форму виробничого навчання в залежності від стану їх здоров'я. Шкільний лікар здійснює медичне спостереження за які перебувають у групах продовженого дня учнями 1-4-х класів, контролює харчування в цих групах.
Дитячі поліклініки проводять роботу з організації та проведення літньої оздоровчої роботи серед дітей; оглядають дітей, які направляються в піонерські табори, організовують медичне спостереження за дітьми, що знаходяться в піонерських таборах, вживають заходів щодо попередження занесення інфекційних захворювань в оздоровчі заклади і поширення їх.
Лікарі дитячих поліклінік здійснюють медичний огляд дітей, які направляються в школи-інтернати. Медичне спостереження за школярами шкіл-інтернатів покладено на лікарів, які перебувають у штатах цих шкіл. Лікарі та медсестри, які працюють в дитячих садках, знаходяться в штатах дитячих поліклінік або дитячих відділень при поліклініках для дорослих. Свою роботу медперсонал проводить у тісному контакті з дільничними лікарями і спеціалістами поліклінік. Робота медперсоналу дитячих садків спрямована на створення необхідних умов для правильного психофізичного розвитку дітей, впровадження фізичного виховання, попередження захворюваності серед них, прищеплення гігієнічних навичок, попередження інфекційних
захворювань і т. д. (див. Дитячий сад). З 1959 р. почалося об'єднання дитячих ясел і садків в єдиний дошкільний заклад - ясла-садок, у якому утримуються діти від 2 місяців до 7 років. Ці заклади перебувають у віданні органів народної освіти, організація їх проводиться згідно з положенням про роботу ясел-садів, затвердженим Міністерством освіти. У яслах-садках забезпечується наступність в обслуговуванні і вихованні дітей різних віків. При такій системі покращуються побутові умови сім'ї, оскільки батькам, які мають 2 і більше дітей надається можливість виховувати в одній установі дітей ясельного і дошкільного віку.
Вся науково-дослідна робота але питань охорони здоров'я дітей і підлітків зосереджена в науково-дослідних інститутах педіатрії, гігієни дітей та підлітків, шкільної гігієни, де вивчаються режими учнів загальноосвітніх шкіл, розпорядок дня, фізичне виховання, стан здоров'я, фізичний розвиток, розробляються різні нормативи, санітарно-гігієнічні вимоги до різного типу дитячим установам (школи, школи-інтернати, дитячі садки, піонерські табори і т. д.).