Онкологія

Онкологія - область клінічної медицини, що вивчає причини виникнення, механізми розвитку, клінічний перебіг злоякісних і доброякісних новоутворень і розробляє способи їх лікування та профілактики.

Онкологія - наука про пухлини. Основними її завданнями в наш час є вивчення етіології і патогенезу злоякісних пухлин, профілактика онкологічних хвороб, організація і розробка методів своєчасної діагностики та удосконалення хірургічних, променевих, лікарських та комбінованих методів лікування.
В СРСР - першої соціалістичній країні, яка заклала основи нової державної системи безкоштовного, доступного всім громадянам охорони здоров'я, була вперше створена державна онкологічна служба, організована мережа спеціалізованих онкологічних інститутів, диспансерів, кабінетів, що забезпечують все населення нашої країни онкологічної допомогою. У завдання цієї служби входять облік онкологічних хворих, організація своєчасної діагностики, лікування, профілактики і санітарно-освітньої роботи з населенням.
В даний час онкологічною службою нашої країни досягнуті значні успіхи. Відзначена стабілізація стандартизованих показників захворюваності населення злоякісними пухлинами в цілому. У жінок виявлена тенденція до зниження захворюваності. З роками збільшується уповільнення зростання показників смертності порівняно із загальним підвищенням захворюваності. Число вилікуваних від злоякісних пухлин з року в рік зростає і досягає, за останніми статистичними даними, 2 млн. чоловік.
В діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань беруть участь лікарі різних спеціальностей. Онкологічні хворі, як правило, вперше звертаються в поліклініку до лікаря загальнолікувальної мережі-хірурга, терапевта, гінеколога, отоларинголога, педіатра, і головне завдання цих фахівців - запідозрити пухлину. Тому кожен лікар, незалежно від його клінічної спеціальності, повинен добре знати клінічні ознаки захворювання, методи лікування пухлин і організаційну структуру онкологічної служби, щоб за призначенням і своєчасно направити онкологічного хворого або хворого з підозрою на пухлину в установу відповідного профілю.
Підвищення значення онкології за останні десятиліття призвело до необхідності виділити викладання цієї дисципліни як самостійного предмета і практичної спеціальності на кафедрах онкології в медичних інститутах. Швидкий прогрес наукових знань, поява спеціальних методів діагностики та лікування пухлин, а також наявність добре організованої потужної мережі онкологічних закладів і відповідних кадрів, які працюють в них, зробили доцільним викладання цієї дисципліни на базі спеціалізованих установ.
Для більш цілеспрямованої підготовки онкологічно грамотних лікарів назріла необхідність створення єдиного навчального посібника. Пропонований підручник для студентів медичних інститутів видається вперше. У ньому викладено сучасні уявлення про цю науки і практичної спеціальності. Він складається з двох частин. У першій частині викладено питання загальної онкології, у другій мова йде про найбільш часто зустрічаються пухлинах людини, їх діагностиці і лікуванні. Підручник розрахований на студентів-медиків старших курсів, вже знайомих з медициною.
У роботі над текстом підручника брали участь співробітники кафедри онкології II МОЛГМИ ім. Н. І. Пирогова доцент І. Н. Павлов і асистент В. В. Кузьмін.
Діагностика та лікування злоякісних пухлин безперервно удосконалюються, змінюються наші уявлення і погляди на етіологію і патогенез онкологічних захворювань, на взаємовідносини пухлини і організму, удосконалюються методи викладання. У зв'язку з цим виникає необхідність у постійній роботі над змістом підручника, тому всі критичні зауваження та конструктивні пропозиції, спрямовані на поліпшення якості підручника, будуть прийняті з великою вдячністю.