Організація лікувальної фізичної культури в лікувально-профілактичних установах

Організація всієї роботи з лікувальної фізичної культури покладається на лікаря-спеціаліста та інструктора (методиста) з залученням медичного персоналу (лікарів, медичних сестер) лікувального закладу. Лікарсько-фізкультурні диспансери району, міста, області здійснюють методичне керівництво всіма ланками лікувально-профілактичних установ, де працюють фахівці з лікувальної фізичної культури.
В обов'язки лікаря-спеціаліста з лікувальної фізичної культури входить: проведення оглядів хворих, призначених на заняття, до, після, а іноді і під час лікування; визначення методики занять (форм, засобів, дозування фізичних вправ); керівництво роботою інструкторів (методистів); консультації лікарів інших спеціальностей з питань лікувальної фізичної культури, організація та проведення санітарно-просвітницької роботи серед хворих та здорового населення. Лікар повинен бути присутнім на заняттях з хворими та здійснювати лікарсько-педагогічний контроль за ними.
В обов'язки інструктора (методиста) входить: організація і проведення занять лікувальною гімнастикою (індивідуальних і групових) в палатах, кабінетах або залах лікувальної фізичної культури, на спортивних майданчиках; організація та проведення спортивно-масових заходів з людьми, включаючи групи здоров'я.
Лікар і інструктор (методист) ведуть встановлену документацію (форма № 42, записи в історії хвороби), проводять антропометричні та інші дослідження, аналізуючи ефективність лікування, становлять комплекс і схеми вправ лікувальної гімнастики.
Схему занять лікувальною гімнастикою розробляють стосовно до основних груп захворювання (без урахування принципу індивідуалізації) за такою формою: 1) частини заняття; 2) порядковий номер групи вправ; 3) початкове положення хворого; 4) зміст частин; 5) дозування (кількість повторень) вправ у кожній групі; 6) цільова установка, методичні вказівки.
Зразкові комплекси вправ лікувальної гімнастикою повинні відповідати змісту схеми, відповідати принципу індивідуального підходу до хворого і складатися за вказаною формою.
Лікар лікувальної фізичної культури відповідає за забезпечення необхідним обладнанням місць проведення занять, а інструктор (методист) є матеріально відповідальною особою.
У лікарнях і поліклініках зал для проведення групових занять з лікувальної фізичної культури повинен мати площу не менше 30-40 м2, кімната для індивідуальних занять - 20 м2. Крім того, обов'язкові кабінет лікаря, душова, раздевальня, комора. Для занять на повітрі обладнуються спортивні майданчики.
У відділеннях реабілітації, санаторіях і на курортах зал повинен бути площею близько 60 м2. Бажано мати також майстерні з трудотерапії, маршрути теренкуру, плавальні басейни, лижні та водні станції, катки, пляжі та інші споруди.
В залі повинні бути гімнастична стінка (кілька прольотів), гімнастичні лавки, тренажери, похилі площини, кушетки, стіл з гладкою поверхнею (для відновлення рухливості в суглобах пальців при травматичних та неврологічних захворюваннях), блокові установки, баскетбольні кошики, велике дзеркало, іграшки та різні пристосування для відновлення рухливості в суглобах пальців і кисті.
У кабінеті (відділенні) лікувальної фізичної культури повинні бути вимірювальні прилади: ростомір, ваги, сантиметрова стрічка, угломеры, динамометри (становий і ручний), тонометри, миотонометры, толстотный циркуль, спірометр та ін, а також наочні посібники з методики занять при різних захворюваннях і травмах, комплекси вправ для самостійних занять.