Ортостатична проба

Ортостатична проба - функціональна гемодинамічна проба для дослідження регуляції периферичного кровообігу. Один з варіантів методики: визначають частоту пульсу і артеріальний тиск лежачи, потім (не знімаючи манжетки сфігмоманометра, але щоразу випускаючи з неї повітря) кілька разів з двухминутными інтервалами в положенні стоячи (10 хв.) і знову лежачи.
При нормальній регуляції периферичного кровообігу зазначені показники в положенні стоячи значно не змінюються при порушенні регуляції пульс прискорюється більш ніж на 20 ударів у 1 хв, систолічний артеріальний тиск знижується більш ніж на 15 мм рт. ст. і підвищується діастолічний.