Основи методики ЛФК

Сторінки: 1 2

У заняттях лікувальною фізичною культурою з хворими на серцево-судинними захворюваннями необхідно дотримуватися ряду загальних методичних правил. Особливу увагу слід звертати на суворе дотримання основних дидактичних принципів, а також на використання методичних прийомів розсіювання і чергування навантажень, коли вправа для однієї м'язової групи змінюється вправою для іншої групи, а вправи з великим навантаженням чергуються з вправами, що вимагають незначних м'язових зусиль, і з дихальними вправами.
Методика лікувальної фізичної культури залежить від захворювання і характеру патологічних змін, ним викликаних, стадії захворювання, ступеня недостатності кровообігу, стану вінцевого кровопостачання, функціонального стану хворого.
При важких проявах захворювання, вираженій серцевій недостатності або вінцевого кровообігу заняття будуються таким чином, щоб в першу чергу зробити терапевтичний вплив: попередити ускладнення за рахунок поліпшення периферичного кровообігу і дихання, сприяти компенсації ослабленої функції серця за рахунок активізації внесердечних факторів кровообігу, поліпшити трофічні процеси за рахунок нормалізації кровопостачання міокарда. Для цього використовуються фізичні вправи малої інтенсивності, що виконуються в повільному темпі для дрібних м'язових груп, дихальні вправи і вправи в розслабленні м'язів.
При поліпшенні стану хворого лікувальна фізична культура використовується в комплексі реабілітаційних заходів для відновлення працездатності. Хоча фізичні вправи продовжують застосовуватися для реалізації лікувальних завдань, основним напрямком стає систематична тренування, поступове збільшення фізичного навантаження. Спочатку це досягається за рахунок більшої кількості повторень, потім за рахунок збільшення амплітуди і темпу рухів, більш важких фізичних вправ і вихідних положень. Так, від вправ малої інтенсивності переходять до вправ середньої, потім великий інтенсивності, від вихідних положень лежачи і сидячи - до вихідного положення стоячи. В подальшому використовуються динамічні навантаження циклічного характеру: ходьба, робота на велоергометрі, біг.
Після закінчення відновного лікування і при хронічних захворюваннях лікувальна фізкультура застосовується з метою підтримання досягнутих результатів лікування для поліпшення кровообігу і стимуляції функцій інших органів і систем. Фізичні вправи і їх дозування підбирають залежно від залишкових проявів хвороби і функціонального стану хворого. Використовуються різноманітні фізичні вправи (гімнастика, елементи спорту, ігри), які періодично змінюються, фізичне навантаження звична, але час від часу вона то підвищується, то знижується.
Для визначення фізичного навантаження необхідно враховувати безліч факторів: прояви основного захворювання і ступінь коронарної недостатності, рівень фізичної працездатності, стан гемодинаміки, здатність виконувати побутові фізичні навантаження. З урахуванням цих факторів виділяються 4 функціональних класи хворих на ішемічну хворобу серця. Для кожного функціонального класу регламентуються рухова активність і програми занять лікувальною фізичною культурою. Дана регламентація застосовується і для хворих з іншими захворюваннями серцево-судинної системи (більш докладно про функціональних класах див. у розділі «Ішемічна хвороба серця»).
Методика лікувальної фізичної культури при захворюваннях серцево-судинної системи залежить також від ступеня недостатності кровообігу.