Вчення про будову кісток (osteologia)

В організмі людини розрізняють кістки тулуба і кінцівок, які за допомогою хрящів, зв'язок, капсул суглобів, фасцій об'єднуються в пасивний руховий апарат.

Кістка як орган

Кожна кістка має своє ембріональний розвиток і форму, займає властиве їй місце в тілі, завжди з'єднується з іншими кістками (крім під'язикової кістки і сесамоподібні кісток, розташованих в м'яких тканинах). До складу кожної кістки входять представники всіх чотирьох видів тканин: сполучна тканина, ендотелій, м'язова і нервова тканини, що формують таку структуру, яка здатна дуже швидко перебудовуватися під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Функціональним елементом кістки є кісткові клітини - остеобласти, здатні виробляти проміжне білкова речовина (осеїн) і відкладати мінеральні солі. Кость активно бере участь в обміні речовин, постійно перебуваючи під впливом нервової системи, гормональної діяльності організму, умов живлення, ступеня фізичного навантаження і ін., Тому кістки, як і всі інші органи, складають досить динамічну систему. У людини налічується близько 250 кісток (включаючи зуби). Кількість кісток непостійне, так як, наприклад, у черепі зустрічаються додаткові кістки.
Функція кісткової тканини різноманітна. Перша і найбільш важлива функція опори для м'яких тканин, переважна більшість яких починається і прикріплюється на кістках. М'язи, перекидываясь через місця з'єднання кісток, виробляють зміщення однієї кістки відносно іншої або поверхні землі. Тим самим кістки беруть участь у виконанні всіх рухів, здійснюваних людиною. Кістки також формують порожнини (черепна, спинномозкова, тазова і грудна) для захисту внутрішніх органів. В кістки знаходиться червоний кістковий мозок, який виконує функцію гемопоезу (кровотворення). Кістки здійснюють функцію депо для мінеральних речовин і мікроелементів.

Будова внутрішньої сполучнотканинної пластинки кістки

Внутрішня поверхня порожнини довгих трубчастих кісток вистелена дуже тонкою сполучнотканинною пластинкою (endosteum), що містить остеобласти і остеокласти, які під час росту утворюють нові внутрішні загальні кісткові пластинки і руйнують існуючу кісткове речовина. Внутрішня сполучнотканинна пластинка зрощена волокнами з кісткою і ретикулярної основою кісткового мозку.

Кістки грудної клітки