Сторінки: 1 2 3 4 5 6

Відповідальність медичних працівників

Медичні працівники, які є представниками найгуманнішої професії, чесно і самовіддано виконують свій почесний обов'язок перед Радянською державою і працівниками.
Однак серед багатомільйонної армії радянських медичних працівників знаходяться люди, які порушують свій професійний обов'язок і завдають своїми протиправними діями шкоду суспільству або здоров'ю і життю людей.
В цих випадках мова йде про правопорушення, скоєних медичними працівниками. Під ними розуміються порушення медичними працівниками при виконанні ними своїх професійних обов'язків, правових норм і Підзаконних актів (наказів, інструкцій і розпоряджень Міністерства охорони здоров'я СРСР і союзних республік), спрямованих на охорону здоров'я і життя людини.
У статті 17-й «Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про охорону здоров'я» записано, що медичні працівники, які порушили професійні обов'язки, несуть встановлену законодавством дисциплінарну відповідальність, якщо ці порушення не тягнуть за законом кримінальної відповідальності».
Правопорушення являють собою протиправні дії (чи бездіяльності), що завдають шкоду соціалістичному суспільству, вчинені по прямому або непрямому умислу або необережності.
За ступенем заподіяної суспільної шкоди правопорушення поділяються на злочини і проступки.
Злочин - це передбачене КК суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), вчинене умисно або необережно і завдало істотної шкоди державним, громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам громадян.
Оскільки життя та здоров'я громадян охороняється законом, отже, заподіяння істотної шкоди життю або здоров'ю громадян є злочином. Особи, що вчинили злочини, притягуються до кримінальної відповідальності. Правопорушення, вчинені медичними працівниками, хоча і не є частими, проте завдають великої шкоди не лише державним і суспільним інтересам, правам і інтересам громадян, але і авторитету і престижності всієї медичної служби.
У відповідності зі статтями КК РРФСР (і КК інших союзних республік) медичні працівники, що вчинили злочини у зв'язку зі своєю професійною діяльністю, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за злочини проти життя і здоров'я (ст. 106, 114, 116, 128 КК РРФСР), за злочини проти здоров'я товариства (ст. 222, 224, 225, 226 КК РРФСР), за посадові злочини (ст. 170, 171, 172, 173, 175 КК РРФСР) і окремі господарські злочини (ст. 1562 КК РРФСР).
Проступками називаються всі інші правопорушення, які заподіяли менш істотної шкоди, ніж злочини. Вчинення проступків тягне за собою дисциплінарну та адміністративну відповідальність.
Проступки можуть бути трьох видів: 1) адміністративні - що посягають на державний чи суспільний лад, на встановлений порядок управління (наприклад, порушення санітарних норм, паспортного режиму, правил військового обліку, порядку управління установою, в тому числі і лікувальними, та ін). За вчинення таких проступків передбачені адміністративні покарання у вигляді штрафу до 50 рублів, виправних робіт на строк до 2 місяців, адміністративного арешту на строк до 15 діб;
2) дисциплінарні - протиправні порушення трудової дисципліни. Такі проступки тягнуть за собою дисциплінарну відповідальність у вигляді зауваження, догани, суворої догани, переведення на нижчеоплачувану роботу на строк до 3 місяців, передачу справи на розгляд громадської організації або товариського суду, звільнення;
3) цивільно-правові проступки - невиконання обов'язків, передбачених цивільним кодексом (ЦК), житлового кодексу (ЖК), а також заподіяння шкоди здоров'ю або майну іншої особи. Відповідальність за цивільно-правові проступки настає у вигляді грошової компенсації (наприклад, за заподіяння шкоди хворому у зв'язку з неправильним лікуванням, за матеріальний збиток майну лікарні та ін).