Кисень

Кисень (Oxygenium, Про) - хімічний елемент VI групи періодичної системи елементів Менделєєва Д. І.. Порядковий номер 8, атомна вага 16. Безбарвний газ без запаху і смаку, що складається з двоатомних молекул O2. Кисень - найпоширеніший елемент земної кори. У вільному стані кисень знаходиться майже виключно в атмосфері, в розчиненому стані в водах річок, морів, океанів. Кисень входить до складу води, більшості мінералів, органічних речовин, є неодмінною складовою частиною організмів.
В організмі кисень утворює з гемоглобіном (див.) нетривка сполука, виникнення і розпад якого лежить в основі процесу дихання (див.). Тривале вдихання чистого кисню викликає запалення слизових оболонок дихальних шляхів.
У медицині кисень застосовують (у вигляді дихальних сумішей) при деяких серцевих і легеневих хворобах і для штучного дихання при гіпоксії (кисневому голодуванні), отруєння окисом вуглецю та ін Алотропічних модифікація (елементі) кисню - озон - O3 володіє різким характерним запахом і є сильним окислювачем. Про використання кисню в лікувальних цілях див. Киснева терапія.